Artikkeli: Pirkanmaalla voitaisiin säästää miljoonia yhteiskunnan korvaamista henkilökuljetuksista

Pirkanmaalla voitaisiin säästää miljoonia yhteiskunnan korvaamista henkilökuljetuksista

Pirkanmaalla kustannukset henkilökuljetusten järjestämisestä olivat noin 71 miljoonaa euroa vuonna 2013. Neljän miljoonan vuotuinen säästö saataisiin yhdistämällä kuntien järjestämät sosiaalihuolto- ja vammaispalvelumatkat Kelan korvaamiin terveydenhuoltomatkoihin.

Yhteiskunnan korvaamia henkilökuljetuksia ovat muun muassa koulukyydit, terveydenhoitomatkat sekä vammaisten ja vanhusten asiointimatkat palvelubusseilla ja takseilla. Yhteiskunta myös ostaa ja tukee kaikille avointa joukkoliikennettä. Kuljetukset maksava taho vaihtelee kuljetustyypistä riippuen: Kela korvaa terveydenhoitomatkoja, kunnat puolestaan maksavat perusopetuksen koulumatkat ja vanhusten ja vammaisten asiointimatkat. Kaupunkiseudut maksavat alueensa joukkoliikenteen, ja ELY-keskukset ostavat harvaan asutun alueen joukkoliikenteen.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ehdottavat, että eri maksajatahoista johtuvat raja-aidat kuljetuspalveluiden väliltä purettaisiin. Palveluiden suunnittelu- ja toteutusvastuu siirrettäisiin kuntatasolta sote-alueille. Näin syntyisi uudenlainen toimintamalli, jonka avulla yhteiskunnan korvaamat henkilökuljetukset pystyttäisiin toteuttamaan tulevaisuudessakin kustannustehokkaasti. Tutkijoiden laskelman mukaan pelkästään Pirkanmaan alueella saavutettaisiin neljän miljoonan euron vuosittainen säästö, eikä asiakkaiden palvelutaso silti olennaisesti heikentyisi.

–Enemmänkin voitaisiin säästää, jos avoin joukkoliikenne, palveluliikenne ja koulukuljetukset suunnitellaan kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetusten kanssa. Lisäksi voidaan aikatauluttaa kiireettömät ja säännölliset terveydenhoitokäynnit alueittain kuljetusten tehostamiseksi, toteaa tutkijatohtori Heikki Liimatainen.

Kilometreiksi muutettuna Tampereen Logistiikan järjestämien sosiaalitoimen kuljetusten ja Kelan Pirkanmaalla korvaamien terveydenhuoltomatkojen yhdistäminen vähentäisi taksien ajomatkaa noin 12 000 kilometriä päivässä. Myös hiilidioksidipäästöt pienenisivät noin 400 tonnia vuodessa.

Liimataisen mukaan uutta toimintamallia kaipaavat yhteiskunnan korvaamien kuljetusten parissa työskentelevätkin, vaikka se tarkoittaa nykyisiin käytäntöihin muutoksia, joita kaikkia ei voi ennakoida.

–Toimintamallia pitäisikin ensin kokeilla tietyllä alueella, jotta voidaan nähdä todelliset hyödyt ja kehittämistarpeet käytännössä.

Liimatainen ehdottaa, että alueellinen kokeilu käynnistettäisiin nopeasti Tampereen Logistiikan ja Kela-matkoja välittävän Tampereen Aluetaksin yhteistyönä. Molemmat käyttävät samaa ohjelmistoa kuljetustilausten välittämiseen, joten tekniset mahdollisuudet matkojen yhdistelyyn ovat olemassa.

Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne selvitti yhteiskunnan korvaamien kuljetusten nykyistä yhtenäisemmän suunnittelun ja toteutuksen kustannus- ja palvelutasovaikutuksia. Hanketta rahoittivat Pirkanmaan liitto, Kela sekä Tampere, Sastamala ja Mänttä-Vilppula.

Lisätiedot:
Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
Tutkijatohtori Heikki Liimatainen, 040 849 0320, heikki.liimatainen@tut.fi


Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen – esiselvitys Pirkanmaan alueella, raportti (pdf)