Artikkeli: Pedia – kävelyn hakuteos tuo kävelytiedon kaikkien saataville

Pedia – kävelyn hakuteos tuo kävelytiedon kaikkien saataville

Kävelyn edistäminen on yksi tärkeimmistä keinoista liikenteen ympäristövaikutusten vähentämisessä ja kaupunkien elävöittämisessä. Jotta kävelyn edistämiselle asetetut korkeat tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa, tulee suunnittelijoilla, virkamiehillä ja päättäjillä olla viimeisin tieto kävelyn suunnittelusta ja edistämisestä. Osana kävelyn tietotarpeita kartoittavaa Uusin askelin kohti elinvoimaista kaupunkia -hanketta toteutettiin Pedia – kävelyn hakuteos, joka tarjoaa laajasti tietoa kävelyliikenteestä.

Pediaan on koottu tietoa kattavasti ja helppolukuisessa muodossa, jotta oleellisimman tiedon löytäminen on helppoa ja nopeaa. Pediaa voivat hyödyntää kaikki kävelyliikenteestä kiinnostuneet, kuten kuntien liikennesuunnittelijat, arkkitehdit ja kaavoittajat sekä konsultit, virkamiehet ja kävelyn edistämisjärjestöt.

Kävelytieto on jaettu seitsemään osaan:

  • Kävely osana matkaketjua
  • Kävelyn hyödyt
  • Kävelyn suunnittelu
  • Suunnitteluprosessi
  • Seuranta ja laskenta
  • Talvihoito
  • Kävelyn edistäminen

Tutustu Pediaan osoitteessa:
www.tut.fi/pedia

Uusin askelin kohti elinvoimaista kaupunkia -hanketta ovat rahoittamassa ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Liikennevirasto ja se toteutetaan yhteistyössä Pyöräilykuntien verkoston, KKI-ohjelman sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä kävelytiedon parissa!