Artikkeli: Kirja: Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä

Kirja: Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä

Kaupunkiliikenteen suunnitteluun kohdistuu kasvavia haasteita maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Liikennemäärän kasvu lisää ongelmia, kuten ympäristöhaittoja, liikenteen ruuhkautumista ja liikenneonnettomuuksia. Samalla on huoli suomalaisten arkiliikunnan vähenemisestä ja kansanterveyden heikkenemisestä. Ministeriöt ja kunnat ovat laatineet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla ongelmia voidaan ratkaista.

PYKÄLÄ-projektissa kerätty laaja-alainen tutkimusmateriaali on jalostettu 269-sivuiseksi kirjaksi Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Kirjassa on esitelty parhaat käytännöt kymmenestä eurooppalaisesta esimerkkikaupungista. Jokainen kaupunki on kansainvälisesti edelläkävijä, joten kirja tarjoaa uusimman tiedon pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi.

PYKÄLÄ-projektissa on mukana kahdeksan suomalaista kaupunkia ja neljä ministeriötä: Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo sekä liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi asiantuntijatahoina ovat Pyöräilykuntien verkosto ja Liikennevirasto.

Lisätietoja:


Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä -kirja
‹ ISBN 978-952-15-2633-6 · ISBN 978-952-15-2634-3 ›

Painetun kirjan voi tilata Juvenes-verkkokaupasta.

Book in English: Best European practices in promoting cycling and walking