Artikkeli: Oppikirja: Liikennetekniikan perusteet

Oppikirja: Liikennetekniikan perusteet

Liikenne on nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden kulmakiviä. Hyvä liikennejärjestelmä ei synny sattumalta, vaan korkeatasoisen suunnittelutaidon tuloksena. Tämä kirja antaa ensimmäisen käsityksen siitä, millaisia asioita täytyy hallita hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Julkaisu on täydennetty painos aiemmin ilmestyneeseen opetusmonisteeseen. Liikennetekniikan perusteet julkaistiin vuonna 2002, ja sitä täydennettiin vuonna 2006.

Liikennetekniikan osa-alueista käsitellään liikennevirtateoriaa ja liikenteenvälityskykyä,
liikennetutkimuksia, liikenteen mallintamista ja ennustamista, liikennejärjestelmän suunnittelua, liikennetaloutta, liikenteen telematiikkaa, liikenneturvallisuutta ja liikenteen ympäristökysymyksiä. Liikenteen suunnittelu on laaja-alaista tuota, joka liittyy globaaliin, kansalliseen ja kaupunkiseutujen kehittämistyöhön. Suunnittelussa kohtaavat monet eri tavoitteet, joiden yhteensovittaminen on yksi syy liikennetekniikan kiehtovuuteen.

Liikennesektorilla on tapahtunut lyhyessä ajassa muutoksia eri kulkutapojen kehittämistavoitteissa. Liikenteen ympäristövaikutukset ja liikenneturvallisuus ovat yhä keskeisempiä tekijöitä, kun nykypäivän liikennettä suunnitellaan. Liikenteen kytkeytyminen osaksi maankäytön suunnittelua ja kuntien kehittämistä on parantunut, ja myös liikenneympäristön viihtyisyyteen kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota.


Liikennetekniikan perusteet
‹ Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2934-4 ›

Painettua julkaisua myy Juvenes, teknillisen yliopiston kampuskauppa