Etusivu » Opiskelu & ura » Diplomityöt

Diplomityöt

~ tammikuusta 1993 marraskuuhun 2018 ~


 


Liikennejärjestelmän suunnittelu

Liikenne, maankäyttö ja matkustuskäyttäytyminen

Asukaspysäköintipaikkojen tarpeen hankekohtainen ennustaminen Keravalla
Johanna Mäkinen, 2018
[diplomityö]

Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen – Case Turun talvipyöräilyn testireitti
Anette Korkiakangas, 2018
[diplomityö]

Pyöräilyn mallintaminen paikkatietomenetelmin
Markus Pajarre, 2018
[diplomityö]

Liikkumispalvelun hankinta – Case Turun kaupunkipyöräjärjestelmä
Mikko Vallbacka, 2018
[diplomityö]

DSL-6 -laitteen mittaustiedon ja liikenteen automaattisen mittaustiedon laatu sekä moottoripyörälaskentaverkon määrittely
Olli Pihlajavaara, 2017
[diplomityö]

Rovaniemen jalankulku- ja pyöräliikenteen tiedonkeruujärjestelmä
Marianne Keränen, 2017
[diplomityö]

Raitiotien maankäyttöskenaariot
Eero Kauppinen, 2017
[diplomityö]

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin
Timo Liljamo, 2017
[diplomityö]

Liikenteen rauhoittamisesta aiheutuvien vaikutusten tutkiminen – Case Hämeentie
Saara Pölkki, 2017
[diplomityö]

Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla
Tiina Sainio, 2017
[diplomityö]

Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen Porissa
Marika Leppäniemi, 2017
[diplomityö]

Liikenteen rauhoittaminen Helsingin kantakaupungissa
Emilia Hakala, 2016
[diplomityö]

Julkisen pysäköinnin hinnoittelun kehittäminen Tampereen keskustassa
Antti Ollila, 2016
[diplomityö]

Kävelykeskustan laajentaminen väliaikaisin järjestelyin Jyväskylässä
Saara Aavajoki, 2016
[diplomityö]

Adaptiivisen liikennevalo-ohjauksen toiminta ja vaikutukset
Ville Vaarala, 2015
[diplomityö]

Uusiutuvan kaupunginosan liikennejärjestelmän kehittäminen
Riitta Juutinen, 2015
[diplomityö]

Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen kaupungeissa
Erkki Kauppinen, 2015
[diplomityö]

Asukaspysäköinnin kehittäminen Oulun kaupungissa
Hanna Kaurala, 2015
[diplomityö]

Tavaraliikenteen mallintamisesta Helsingin seudulla
Ville Turunen, 2015
[diplomityö]

Matkaketjujen kehittäminen pitkämatkaisessa liikenteessä
Jenni Nikkanen, 2015
[diplomityö]

Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön hyödyt Espoossa ja Helsingissä
Janne Vartiainen, 2015
[diplomityö]

Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn seurantamalli
Juha Ruonala, 2015
[diplomityö]

Yleisen liikennelaskennan laskentamallien kehittäminen
Janne Tuominen, 2014
[diplomityö]

Raitiotien kytkeytyminen liikennevalojärjestelmään
Petri Hakala, 2014
[diplomityö]

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien vaikutukset
Antti Mustaniemi, 2013

Pyöräväylien runkoverkon kehittäminen Hämeenlinnassa
Elina Tervahauta, 2013
[diplomityö]

Pysäköinti Tampereen keskustassa
Kaisa Karhula, 2013
[raportti]

Vaasan kaupungin pyöräilyn kehittämissuunnitelma
Jesse Muraja, 2013
[diplomityö]

Raitiotiehankkeiden ennusteiden arviointi
Krista Kumanto-Kooni, 2013
[diplomityö]

Harrastusmatkojen kulkutapavalinnat
Anna Korpinen, 2013
[diplomityö]

Edulliset toimenpiteet jalankulku- ja pyöräilyväylien kehittämiseksi
Riku Jalkanen, 2013
[diplomityö]

Joensuun keskustan liikennesuunnitelma
Jarmo Tihmala, 2012
[diplomityö]

Kulkutavan valinta Kerava–Lahti-oikoradan vaikutusalueella
Jaakko Mattila, 2012
[diplomityö] [raportti]

Liityntäpysäköinti Tampere–Helsinki-joukkoliikennekäytävässä
Antti Haukka, 2012
[diplomityö]

Pyöräväylätyypin valinta Tampereella
Outi Harju, 2012
[diplomityö]

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutukset Tampereella
Laura Niittylä, 2012
[diplomityö]

Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen
Terhi Luukkonen, 2011
[tiivistelmä] [raportti]

The potential of cycling in Madrid
Vanesa Perales, 2011

Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun integrointi kaupunkiseudulla
Toni Joensuu, 2011

Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä
Hanne Tiikkaja, 2011
[raportti]

Shared space -suunnittelumetodin soveltaminen ja käyttömahdollisuudet Suomessa
Ruut-Maaria Mattsson, 2010

Pyöräliikenteen kasvattamisen esteet ja keinot Oulun seudulla
Pekka Tahkola, 2010

Hyvinkään keskustan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittäminen
Leena Manelius, 2008
[tiivistelmä] [raportti]

Petäjäveden keskustan osayleiskaava (2008)
Sakari Mustalahti, 2008
[tiivistelmä]

Lyhytaikaisten liikenne-ennusteiden soveltaminen palvelutuotannossa
Mikko Vihermäki, 2006

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu
Juha Mäkinen, 2005

SimTraffic-mikrosimulointimallin kalibrointi
Mira-Maria Penttinen, 2005

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Tampereella
Tapio Hartikainen, 2004

Tampereen matkakeskuksen liikennevirtojen simulointi
Juha Jokela, 2004

Liikennelaskentajärjestelmän kehittäminen Tampereen seudulle
Nina Mähönen, 2001
[tiivistelmä]

Henkilöauton omistus ja käyttö Suomessa
Mika Kulmala, 1999
[tiivistelmä]

Kaupunkiliikenteen laadun auditointi
Otto Kärki, 1999
[tiivistelmä]

Tulevaisuuden väestörakenne ja liikennetarve Tampereen seudulla
Kati Kiiskilä, 1998
[tiivistelmä]

Liikennevalo-ohjauksen palvelutasoluokitus
Keijo Mäkelä, 1997
[tiivistelmä]

Tietokoneavusteinen suunnitteluprosessi yhdyskuntatekniikassa
Kalervo Mattila, 1997

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseuduilla
Elisa Sanasvuori, 1996
[tiivistelmä]

Liittymien muutostoimenpiteiden vaikutus liikennekäyttäytymiseen
Sini Puntanen, 1996

Tampereen seudun pyöräliikenne 2010
Kalle Vaismaa, 1995

Liittymähakuisen maankäytön synnyttämä liikenne
Sari Korpinen, 1994

Kaupunkiseutujen liikennetutkimukset
Reijo Väliharju, 1994
[tiivistelmä]

Joukkoliikenne

Suomen taksiliikenteen koettu palvelutaso sekä taksiliikenteen sidosryhmien odotukset ja aikomukset liittyen lakiin liikenteen palveluista
Jukka Uusitalo, 2017
[diplomityö]

Tällaista tuli tällä rahalla – Kaupunkiliikenteen järjestämistavan vaikutus palvelutasoon
Tuomas Palonen, 2017
[diplomityö]

Automaattisten pikkubussien hyväksyttävyys ja kustannusrakenne osana joukkoliikennettä
Riku Huhta, 2017
[diplomityö]

Matkustajanäkökulma rautatieliikenteen täsmällisyyden arvioinnissa
Joonas Aaltonen, 2016
[diplomityö]

Uudet joukkoliikennemuodot pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa
Salme Sirviö, 2016
[diplomityö]

Joukkoliikenteen kysynnän vaihtelut ja niihin vaikuttaminen
Ruut Haapamäki, 2016
[diplomityö]

Joukkoliikenteen matkustajalaskenta Helsingin seudulla
Joonas Stenroth, 2015
[diplomityö]

Joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat tekijät
Eveliina Korhonen, 2015
[diplomityö]

Koulukuljetusten järjestäminen Sastamalan kaupungissa
Timo Hänninen, 2014

Ryhmäkuljetusten optimointi
Suvi-Tuuli Mansikkamäki, 2014
[diplomityö]

Sähköbussit osana Turun seudun joukkoliikennejärjestelmää
Annakaisa Lehtinen, 2014
[diplomityö]

Tampereen joukkoliikenteen ICT-palvelujen kehittäminen
Sami Ruotsalainen, 2013
[diplomityö]

Paikallisliikenteen linja-autonkuljettajien työvuorosuunnittelu
Vesa Luoma, 2013

Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä
Tuuli Rantala, 2012
[diplomityö]

Joukkoliikennemuotojen vertailu Vantaan poikittaisessa runkoliikenteessä
Tiina Sirniö, 2012
[diplomityö]

Kunnallisten ryhmäkuljetustoimintamallien kehittäminen
Antti Koljonen, 2011
[diplomityö]

Joukkoliikenteen edistäminen liikennesuunnittelun keinoin
Petteri Nieminen, 2011
[diplomityö]

Turun seutuliikenteen organisaatiomallit
Henrik Helenius, 2010

Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä
Maiju Lintusaari, 2010
[raportti]

Joukkoliikenteen kausilipputarjonnan kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla
Terhi Svenns, 2007

Tampereen seudun joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena
Lauri Helke, 2007
[tiivistelmä]

Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla
Essi Sinisalo, 2006
[tiivistelmä] [raportti]

Operatiivisen liikenteenhoidon seurantamittarit Tampereen kaupungin liikennelaitoksella
Ilkka Ala-Maakala, 2006

Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa
Juha-Pekka Häyrynen, 2005
[raportti]

Joukkoliikenne ja yhdyskuntarakenne
Jussi Sipilä, 2004

Liikenteen suunnitteluprosessin kehittäminen VR Osakeyhtiössä
Jari Paasikivi, 2003

Kaluston käytön tehostaminen henkilöjunaliikenteessä
Antti Korhonen, 2002

Seudullisen liikennemallin käyttö joukkoliikenteen suunnittelussa Tampereen seudulla
Hanna-Kaisa Lahtisalmi, 2001
[raportin tiivistelmä]

Joukkoliikenteen toimenpideohjelma Savo-Karjalan tiepiirissä
Jutta-Leea Kärki, 2001
[tiivistelmä]

Budapestin joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
Riikka Silvennoinen, 1999
[tiivistelmä]

Liikennevirtojen sijoittelumenetelmät ja niiden soveltaminen Tampereen seudun joukkoliikenteeseen
Katri Moksén, 1999
[tiivistelmä]

Matkakeskuksen vaikutustarkastelut
Erika Helin, 1998
[tiivistelmä]

Turun joukkoliikennelinjojen kehittämissuunnitelma
Matti Peltola, 1997

Saksalaisen liityntäpysäköintisuunnittelun soveltaminen Helsingin seudulle
Mikko Lehtonen, 1996

Matkakeskuksen mitoitusperusteet
Jouni Sivenius, 1996

Matkakeskus liikenteen palvelupaikkana
Ville-Mikael Tuominen, 1995

Porin joukkoliikenteen palvelutaso- ja laatutavoitteet
Sanna Välimäki, 1995

Paikallisliikenteen palvelutaso Tampereella
Eija Riihimäki, 1995

Lounaisen Budapestin liikennejärjestelmän kehittäminen
Jouni Mutanen, 1994

Kaupungin sisäisen linja-autoliikenteen kustannusmallit
Mika Periviita, 1994

Kaupunkien kevyt raideliikenne – Light rail
Aki Lumiaho, 1994
[tiivistelmä]

Liikenneturvallisuus

Pyöräilyn turvallisuus kiertoliittymissä
Teemu Kuittinen, 2017
[diplomityö]

Vakava loukkaantuminen – uusi tunnusluku tieliikenteen turvallisuuden mittaamiseen
Roni Utriainen, 2016
[diplomityö]

Kaupunkibulevardien vaikutukset liikenneturvallisuuteen kansainvälisten esimerkkien ja suunnitteluohjeiden valossa
Wille Tuomola, 2016
[diplomityö]

Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen Porin kaupungissa
Leena-Maria Törmälä, 2015
[diplomityö]

Liikennejärjestelmätason toimenpiteiden turvallisuus- ja ympäristövaikutukset
Jenni Ahlroth, 2013

Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemus
Salla Karvinen, 2012
[diplomityö]

Liikenneturvallisuuden parantaminen maaseutukunnissa
Marianne Lehtonen, 2010

Pääteiden kehittämisen ja suurten erikoiskuljetusten reittien yhteensovittaminen liikenneturvallisuuden näkökulmasta
Kaisu Laitinen, 2008
[tiivistelmä]

Vaasan kaupungin liikenneturvallisuuden parantaminen
Tomi Kaunismäki, 2006

Kuorma-autoliikenteen turvallisuus
Ami Seppälä, 2005

Tieliikenteen turvallisuus Hämeen tiepiirissä vuoteen 2020
Hanna Koivukari, 2003

A method for analysing traffic safety with help of speed profiles
Magnus Nygård, 1999
[tiivistelmä]

Kevyen liikenteen alikulkujen turvallisuus ja sujuvuus
Harri Vitikka, 1997
[tiivistelmä]

Tieliikenteen onnettomuuskustannukset ja niiden kohdentuminen
Tiina Örn, 1997

Tienpitotoimenpiteet liikenneturvallisuuden kannalta
Antti Heinilä, 1993
[tiivistelmä]

Energiankulutus ja ympäristövaikutukset

Sähköautojen latausverkosto Oulun kaupungin alueella
Tarja Alaluusua, 2016

Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kansainvälinen vertailu
Lasse Nykänen, 2013
[diplomityö]

Joukkoliikenteen tilaajan mahdollisuudet vaikuttaa energiatehokkuuteen
Pasi Metsäpuro, 2010

Tieliikennemelun vaikutukset urbaaniin yhdyskuntaan
Juho Suolahti, 2007

Kunnan toimialojen mahdollisuudet liikenteen kasvihuonepäästöjen hallintaan (2004)
Stiina Säily, 2004
[tiivistelmä] [raportti]

Yksilön vaikutusmahdollisuudet liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä
Maija Norava, 2001
[raportin tiivistelmä]

Rautatieliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomessa
Jyrki Pussinen, 1997
[raportin tiivistelmä]

Sähköautoliikenteen kehittäminen Suomessa
Sari Mäkelä, 1994
[tiivistelmä]

Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen erikokoisissa yhdyskunnissa
Hanna Kalenoja, 1993
[tiivistelmä]

Liikennejärjestelmän ja -infrastruktuurin hallinta

Liikenteen talous, tavoitteet ja strategiat

SUMP osana Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa
Katja Leppäranta, 2017
[diplomityö]

Lentomatkatavaroiden etälähtöselvityspalvelun mallinnus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen potentiaalin arviointi
Tapio Rintala, 2016
[diplomityö]

Vastuullisuuden edistäminen linja-auto- ja taksiyrityksissä
Arttu Lauhkonen, 2016
[diplomityö]

Oppilaskuljetushankintojen kehittäminen Oulussa 2016–2020
Päivi Sivonen, 2016
[diplomityö]

Emerging and existing business potential between Saint Petersburg and Helsinki airline hub
Markus Kauppinen, 2016
[diplomityö]

Energiantuotannossa poltettavien biomassojen logistiikka osana maakuntakaavaprosessia Pohjanmaalla
Eino Kattilakoski, 2015

Maailman lentoliikenteen nykytila ja kehitysnäkymät
Riku Viri, 2015
[diplomityö]

Oulu ja Luulaja pohjoisen matkustajalentoliikenteen keskuksina
Hannu Honkanen, 2015
[diplomityö]

Rautateiden henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavat tekijät
Mikko Myllymäki, 2015
[diplomityö]

Kuopion kaupungin katuverkon korjausvelan määrittäminen
Simo Kesti, 2014
[diplomityö]

Etelä-Pohjanmaan vähäliikenteisen tieverkon priorisointi
Laura Björn, 2014

Suomen lentoliikenne vuonna 2030: neljä skenaariota
Katja Kaartinen, 2013
[diplomityö]

Aasian kehittyvät lentoliikennemarkkinat
Jussi Korkeela, 2011
[diplomityö]

Rautatieliikennedatan jalostaminen päätöksenteon tueksi kehittyneen data-analytiikan menetelmin
Arttu-Matti Matinlauri, 2011
[diplomityö]

Rautatiekuljetukset ja ratakapasiteetin riittävyys tulevaisuudessa
Harri Jokinen, 2011

Lentoliikenteen pitkän aikavalin tulevaisuus Euroopassa
Kaisa Niiranen, 2010
[diplomityö]

Junaliikenteen palvelutason muutosten vaikutukset matkustajamääriin
Pekka Korpi-Hyövälti, 2010
[diplomityö]

Tavarajunien mäkeenjääntien estäminen
Martta Peltola, 2010

Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä
Tuomo Lapp, 2008
[tiivistelmä] [raportti]

Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen
Riikka Salkonen, 2008
[tiivistelmä] [raportti]

Rautatieliikenteen pitkän aikavälin suunnitteluprosessin kehittäminen
Silja Savolainen, 2008
[tiivistelmä] [raportti]

Aikataulusuunnittelu ja rautatieliikenteen täsmällisyys
Mikko Mukula, 2008
[tiivistelmä] [raportti]

Muutosten hallinta alueurakan hankintamenettelyssä
Juha Rissanen, 2006
[tiivistelmä]

Toiminnanohjausjärjestelmien tarve ja soveltuvuus hankkeiden hallinnassa
Jenni Karjalainen, 2006

Rautatietavaraliikenteen kilpailun avautuminen ja rataverkon haltijan palvelutuotanto
Heikki Väänänen, 2006

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa
Sinikka Hintikka, 2006
[raportin tiivistelmä]

Liikenneväyläurakoinnin jälkilaskennan kehittäminen
Hannu Kokkonen, 2004

Ratainvestointien optimaalinen ajoitus
Mikko Natunen, 2004

Upphandling av väginvesteringar inom de nordiska länderna
Anne Ranta-aho, 2003

Verkkoaikataulu junaliikenteen ja rautatieinfrastruktuurin kehittämisessä
Miika Mäkitalo, 2001
[tiivistelmä] [raportti]

Suomen lentoliikenteen kysyntätekijät
Sami Naatula, 2000
[tiivistelmä]

Tuotantotaloudellinen näkökulma tiepiirin toiminnassa
Jaana Pyöriä, 2000
[tiivistelmä]

Tiestön kelirikon vaikutus logistiikkaan
Tuomas Miettinen, 2000
[tiivistelmä]

Ratojen kunnossapitojärjestelmän kehittäminen Suomessa
Mikko Nyhä, 2000
[tiivistelmä]

Lentoyhtiön kustannusrakenne ja säästömahdollisuudet lentäjän työssä
Janne Lumia, 1999
[tiivistelmä]

Tieliikenteen ajoneuvokustannukset Suomessa
Noora Airaksinen, 1999
[tiivistelmä]

Kaupan ja teollisuuden kuljetusten vaikutus tienpidon ohjelmointiin
Pekka Petäjäniemi, 1998
[tiivistelmä]

Liikenteen työllistävyys ja sen herkkyys toimintaympäristön muutoksille
Kari Korpela, 1993
[tiivistelmä]

Tiehankkeiden liikennetaloudellisen kannattavuuden toteutuminen
Jarmo Joutsensaari, 1993
[tiivistelmä]

Liikenneverkot

Liikenneolosuhteita vastaavien viivytysfunktioiden kehittäminen
Antti Räikkönen, 2018

Rautatiealan suunnitteluohjelmiston kehittäminen raideliikenteen suunnittelun tukena
Lauri Aarnio, 2018

Tienpidon kehittäminen alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta
Riina Isola, 2015
[diplomityö]

Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa
Ville-Pekka Lappalainen, 2015
[diplomityö]

Katuverkon hallinnan kehittäminen
Jussi Yli-Seppälä, 2014
[diplomityö]

Allianssimalli liikenteen infrahankkeen toteutusmuotona
Jussi Takamaa, 2013
[diplomityö]

Elinkeinoelämän tarpeet suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon uudistamisessa
Kimmo Heikkilä, 2013
[diplomityö]

Rakennuttajan turvallisuusdokumenttien ja niiden laadintaohjeiden kehittäminen
Ilkka Nummelin, 2012
[diplomityö]

Vt 3 yhteysvälin Tampere–Vaasa kehittäminen
Piritta Laitakari, 2011
[diplomityö]

Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon tulevaisuus
Pekka Stenman, 2011

Liikennehaitan minimointi tiesiltahankkeissa sillansiirtomenetelmällä
Maija Pitkänen, 2011
[diplomityö]

Turvekuljetusten ja teiden kunnossapidon yhteensovittaminen
Aino Pentikäinen, 2010

Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa
Iida-Maria Rantanen, 2010

Hoitopalvelujen kehittäminen teollisuusasiakkaiden liikennealueille
Mikko Eskola, 2009

Elinkaaritarkastelut tiepäällysteiden ylläpidon ohjelmoinnissa
Olli Haveri, 2006
[tiivistelmä]

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa
Laura Hulkkonen, 2006
[tiivistelmä]

Toimintaympäristön huomioon ottaminen tienpidon suunnittelussa
Laura Knuuttila, 2005

Saariston rengastie: Kustavi–Iniö–Houtskari-yhteyden kehittäminen
Tomi Lyly, 2005

Yleisen tieverkon laajuus Hämeen tiepiirissä
Mervi Harju, 2005

Maaseudun perustieverkon merkitys elintarvikelogistiikalle
Johanna Mäkinen, 2004

Akselipainojen nostamisen vaikutukset rautatiekuljetuksiin
Mikko Tanhuamäki, 2003

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta
Hanna Setälä, 2003

Käyttäjälähtöisen tienpidon kehittäminen
Juha Mäki, 2000
[tiivistelmä]

Sorateiden kunnossapito liiketoimintana
Kai Ranta-Pere, 1999

Tienpidon suunnittelun hallinta- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen Hämeen tiepiirille
Petri Jusi, 1998
[tiivistelmä]

Ympäristöinvestoinnit tiehankkeissa
Janne Grekula, 1998

Ratatöiden ja rautatieliikenteen yhteensovittaminen
Jari Perkkola, 1998
[tiivistelmä]

Pääteiden talvihoidon laatu Etelä-Suomessa
Mika Terhelä, 1998

Henkilöliikenteen hoitosuunnitelma 2005
Ilkka Keränen, 1997

Raiteen tasogeometrian tietokoneavusteinen suunnittelu
Heidi Hirvonen, 1996
[tiivistelmä]

Raippaluodon sillan liikenteellisten vaikutusten seuranta
Rikumatti Levomäki, 1996

Kadunpitojärjestelmä ja sen muuttamistarpeet
Timo Palo, 1995

Tieverkon talvihoidon tehostaminen
Mika Latvamäki, 1995

Soratien tasaisuuden ja pinnan kiinteyden vaikutukset ajokustannuksiin
Jarkko Karttunen, 1995

Sorateiden pölynsidonta bitumiemulsioilla
Jyrki Könttä, 1995

Tampereen itäisen ohikulkutien liikenteelliset vaikutukset
Harri Rantala, 1995

Keski-Suomen tiepiirin kevyen liikenteen verkko 2005
Janne Tuomikko, 1994

Kevyen liikenteen hankkeiden edullisuusvertailu
Janne Lintilä, 1994
[tiivistelmä]

Vanhan asfaltin uudelleenkäyttö
Sami Petäjä, 1994

Liikenneverkon merkitys logistiikassa
Hanna-Kaisa Salminen, 1993
[tiivistelmä]

Tien epätasaisuuden vaikutus ajokustannuksiin
Juha Sammallahti, 1993
[tiivistelmä]

Logistiikka

Logististen toimintojen kehittäminen ja toimitusketjun hallinta

Utilization of visual management in accordance with lean ideology
Antti Heininen, 2018
[diplomityö]

Betonielementtitehtaan materiaalivirtojen hallinta
Mika Alapuranen, 2018
[diplomityö]

Track & Trace Solution for Road Cargo in Paper Industry
Joona Kunnari, 2018
[diplomityö]

Intercompany Shipment Consolidation Process in a Third-Party Warehouse
Nikke Rotonen, 2017
[diplomityö]

Internet of Things and Modern Supply Chain Management
Yehia Rashed, 2017
[diplomityö]

Sähkönjakeluverkon rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun hallinta
Riku Mäki, 2017

Development of the Order-to-Delivery Process from a Transportation Perspective
Kati Pollari, 2016
[diplomityö]

Pakettiterminaalin tehokkuuden parantaminen
Juuso Nylund, 2016
[diplomityö]

Tilaus-toimitusprosessin informaatiovirtojen digitalisointi suomalaisissa pienteollisuusyrityksissä
Ilkka Nissilä, 2016

Asiakasarvon hallinta toimitusketjuissa
Mariikka Ala-Maakala, 2016
[diplomityö]

3D-tulostus – logistiikan uusi maailmankartta
Jarmo Oikarinen, 2015
[diplomityö]

Verkkokauppalogistiikan tekniset vaatimukset palveluvarastolle
Iisakki Uusimäki, 2015
[diplomityö]

Virtaukseen soveltuvan varastolayoutin suunnittelu
Ismo Mäkipirtti, 2015
[diplomityö]

Developing the procurement of production services
Kai Sirén, 2015
[diplomityö]

Kasvavan pk-yrityksen varastonohjaus kausivaihtelevuus huomioiden
Juho Koskenranta, 2015
[diplomityö]

Sään vaikutus kysyntään päivittäistavarakaupan toimitusketjussa
Mikko Heiniemi, 2015

Delivery performance and freight cost management through best practices and accurate reporting
Jonna Valkiala, 2015

Sote-uudistuksen vaikutus hoitotarvelogistiikan järjestämiseen
Anna Jalonen, 2015
[diplomityö]

Optimizing container payloads in paper industry
Tiina Nelimarkka, 2015

Internal supply chain process re-engineering – responsibility and operations process development
Sini Tontti, 2015

Hankintatoimen tietovirtojen hyödyntäminen ostajien päätöksenteossa
Jussi Saari, 2014
[diplomityö]

Risk management application for the IATA e-freight Initiative in air cargo industry
Tatyana Chernova, 2014
[diplomityö]

Analyzing supplier selection criteria with lean philosophy adoption: study in the Turkish automotive industry
Munise Selin Aydin, 2014
[diplomityö]

Kiireettömien potilaskuljetusten hinnoittelujärjestelmän uudistaminen
Marko Salonen, 2014
[diplomityö]

Toimitusketjun kehittäminen nopeaa variaation luontia tukevaksi
Aleksi Helin, 2013

Product designation services in factory warehouses
Mikko Ryynänen, 2013

Aftermarket order-to-delivery process of programmed components
Elisa Sihvola, 2013

Toimitusketjun hallinnan konsultointipalvelun tuotteistaminen
Antti Kaukonen, 2012

Tuotannonhallintajärjestelmän analyysi ja jalkauttaminen
Ville Litmanen, 2012
[diplomityö]

Streamlining spare part inventory management in a multi-echelon network of service business
Timo Vuorela, 2012

Toimitusketjun jäljitettävyyden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen
Riikka Kirmo, 2012

Optimizing the supply chain by collaboration between commercial and humanitarian sector
Javier Domíngues Vargas, 2012
[diplomityö]

Developing supply chain in mining and construction industry
Nan Wu, 2012

Alihankintasopimusten hinnoittelun yhdenmukaistaminen logistiikkapalveluyrityksessä
Juha Nevalainen, 2012

Strategic material logistics management as a part of supply chain management in heavy high-tech industry
Tero Jutila, 2012
[diplomityö]

Logistinen palvelukonsepti asiakastarpeiden analysointiin
Juha Kaarela, 2012

Materiaalivirtojen ohjaus keskipitkällä aikavälillä rengasteollisuudessa
Eemeli Tinkanen, 2011

Developing demand-supply network performance measures for digital content
Tea Ruotsalainen, 2011

Asiakaspalautusprosessin kehittäminen matkapuhelintuotannossa
Jaakko Hyvärinen, 2010

Uuden innovaation omaksuminen konepajateollisuuden luottamusverkostossa
Olli Jukarainen, 2010

Lean utilization in demand fulfillment
Johanna Suomalainen, 2010

Logistinen toimintamalli liikuntapaikkojen rakentamiseen
Jani Ruupunen, 2010

Utilization of tracking in maintenance resource coordination
Johanna Ruotsalainen, 2010

Rakennuskonevuokraamon logistiikan kehittäminen
Jukka Lindfors, 2010

Hyllytyspalvelun tuotteistaminen
Milla Valkonen, 2010

Technology company’s transition to global sourcing: from strategy to implementation
Santtu Salonen, 2009

Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen konepajateollisuudessa
Katri Mekkonen, 2009
[tiivistelmä]

Tuotesijoittelun hyödyntäminen logistiikkakeskuksen materiaalivirtojen ohjauksessa
Timo Rantala, 2009

Varastonhallinta betonituoteteollisuudessa
Eero Karinen, 2009

Sairaalakuljetusten tuotteistaminen
Kai Suominen, 2009

Potilasvirrat hoitoverkostossa
Jani Väihinpää, 2009
[diplomityö]

Varastonhallintajärjestelmän liiketoimintahyödyn arviointimalli
Hannu Karp, 2009
[tiivistelmä]

Konepajayrityksen toiminnan kehittäminen
Eetu Karhunen, 2009

Pakkausteollisuuden varaston nykytila-analyysi ja optimointi
Antti Haapala, 2009
[tiivistelmä]

Ennusterakenteen mallintaminen raskaassa koneteollisuudessa
Päivi Hallinen, 2009
[tiivistelmä]

Improving warehouse logistics through information management
Heikki Kylmäniemi, 2008

Re-organizing the end-product warehousing
Janne-Pekka Pietiläinen, 2008

Lead time reduction of the product order-delivery process
Ewa Przybylska, 2008

Sairaalaympäristön logistiset virrat
Jouni Paavilainen, 2008
[diplomityö]

Automaattinen tuotteen tunnistaminen päivittäistavaroiden toimitusketjussa
Venla Heikelä, 2008

Toimitusketjun hallinta konepajateollisuudessa
Vesa Rinne, 2008
[tiivistelmä]

Varastotoiminnan kehittäminen
Sami Palmu, 2008

Tilaus-toimitusketjun kehittäminen suomalaisessa paperi- ja kartonkiteollisuudessa
Elina Savolainen, 2008
[tiivistelmä]

Tuotepalautusprosessin toimintamallin kehittäminen panimoteollisuusyrityksessä
Atte Iso-Kuusela, 2008
[tiivistelmä]

Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen lastaustoiminnan näkökulmasta
Teemu Syrjänen, 2007

Maintenance service site start up process development in a cargo handling equipment manufacturing company
Jaakko Kuoppala, 2007

Supply chain management of garment from Thailand to Finland
Jori Malmi, 2007

Value chain analysis of the delivery of newspapers and magazines
Anton Eriksson, 2007

RFID:n tuki paperitehtaan logistisille toiminnoille
Nina Korpela, 2007

Comparison of delivery chains in telecommunication industry
Linda Hagerlund, 2007

Lähtölogistiikan kumppanuuden kehittäminen juomateollisuudessa
Markus Hiedanniemi, 2007

Materiaalivirran seurantamenetelmät päivittäistavarakaupan logistiikassa
Joni Lammi, 2006

Lastaustoiminnon mallintaminen ja kehittäminen osana rakennusmateriaaliteollisuusyrityksen OTD-prosessia
Petri Viljanen, 2006
[tiivistelmä]

Ostotoiminnan kehittäminen globaalissa projektitoiminnassa
Petri Laakso, 2006

The purchasing process development in a paper corporation
Risto Kallio, 2006

Potilasvirtojen nopeuttaminen sairaalalogistiikassa
Seppo Niemelä, 2006
[tiivistelmä]

Muuntajatehtaan sisäisten materiaalivirtojen hallinta
Petri Minni, 2006

Logistisen toimintamallin kehittäminen metalliteollisuusyrityksessä
Erika Kallionpää, 2006

Sairaanhoitopiirin kuljetusyksikön strategiaprosessi ja suorituskykymittaristo
Henri Matikka, 2006

Inbound transport costs of spare parts in a global mechanical engineering company
Lauri Viitanen, 2006

Toimitusketjun hallinta sairaalalogistiikassa
Henrik Häggblom, 2005

Raaka-ainehankinnat osana toimitusketjun hallintaa teknisessä tekstiiliteollisuudessa
Irene Lehtelä, 2005

Kysynnän hallinta toimitusketjussa
Juha Heinonen, 2005

Logististen toimintojen kehittäminen metalliteollisuudessa
Enni Karling, 2005

Tulologistiikan kehittäminen konepajateollisuudessa
Tiina Herlevi, 2005

Pharmaceutical supply chain
Elina Aine, 2005

Kodintavaratalon tulologistiikan kehittäminen
Jani Säynäväjärvi, 2005

Varastotoimintojen toimintoperusteinen hallinta logistiikkayrityksessä
Jan Löfman, 2005

Baltic subsidiaries’ logistics in piping industry
Antti Lehtelä, 2004

Measurement of delivery accuracy of downstream supply chain in tyre industry
Ville Nikkola, 2004

Betonituotealan yrityksen logistinen prosessi
Pasi Lehtonen, 2003

Vakka-Suomen puutarhatuotteiden logistiikan kehittäminen
Erkki Vähätörmä, 2003

Kysynnän hallinta rengasteollisuudessa
Jussi Juhola, 2003
[tiivistelmä]

Tailored simulation game in developing supply chain performance
Teija Tomminen, 2003
[tiivistelmä]

Logistiikkapalvelujen hankinnan ja käytön kehittäminen teollisuudessa
Laura Koskinen, 2003

Informaatiojärjestelmien vaikutus toimitusketjun hallintaan teollisuusyrityksissä
Inka Pastinen, 2002

Logistinen ratkaisu Nokian renkaat Oyj:ssä
Markku Hakala, 2002

Tuotekehitysprosessi elintarviketeollisuudessa
Tuire Suominen, 2002

Tiedonhallinta logistiikkayrityksen kumppanuusprojektissa
Juha-Pekka Siltala, 2001

Teknisen tukkukaupan varastokapasiteetin hallinta
Markus Pöllänen, 2001

Project logistics documentation management system
Jyrki Haapasaari, 2001

Asfalttiyrityksen logistinen prosessi
Sami Horttanainen, 2001

Puuteollisuustuotteiden jakeluverkon kehittäminen
Inna Yli-Mäenpää, 2000

Viivakoodijärjestelmän suunnittelu
Toni Berkowitz, 2000

Logistinen yhteistyö tekstiilivuokrausyrityksen ja keskusliikkeen välillä
Santtu Jokinen, 2000

Developing the logistig operation system in paper export
Arttu Lehto, 2000
[tiivistelmä]

Telekommunikaatioyrityksen logistiikkaprosessin kehittäminen
Tommi Mäkinen, 2000

Customer-driven downstream logistics
Timo Kojo, 2000

Verkkokaupan paikallinen jakelukeskus
Tomi Jaakkola, 1999

Asiakaslähtöisyyden ja massaräätälöinnin hallinta – rakennusteollisuudesta rakennuspalveluteollisuuteen
Sari Sallanniemi, 1999

Varaosalogistiikan kehittäminen kasvavassa yrityksessä
Tytti Mäkinen, 1999

Virtausputkien kuljetusten vertailu
Niina Määttä, 1999

Jakelukustannusten muutokset päivittäistavarakaupassa
Jukka Heikkala, 1999

Energiayhtiön voimahuoltosuunnitelma
Sami Sipilä, 1999

Paperitukkuliikkeen logistiikan tehostaminen
Henri Kärki, 1999

Customer-driven sourcing
Timo Hämäläinen, 1999

Pakkaustoimintojen tehostaminen metalliteollisuudessa
Mikko Saviaro, 1999

The supply strategy of passive components and its role in supply line management
Tero Penttilä, 1999

Business logistics in fine paper industry
Mikko Hulkkonen, 1999
[tiivistelmä]

Tyhjäpäällystelogistiikka hypermarketeissa
Pasi Rintamäki, 1999

Toimintolaskennan soveltaminen jakeluvarastoinnissa
Hanna Tonteri, 1999

Tukkukaupan kuljetusten hallinnan kehittäminen
Jarkko Ämtö, 1998
[tiivistelmä]

Teollisuusyrityksen hankintatoimen kehittäminen
Virpi Oksala, 1998
[tiivistelmä]

Teräsrunkotoimituksen logistiikka rakentamisprosessissa
Pekka Myllykoski, 1998

Kaupan jakelukustannusten kohdentaminen
Mikko Toivonen, 1998

Improving strategic partnership with research and development in telecommunications business
Marja Mattila, 1997
[tiivistelmä]

Functional system evaluation for transport loss prevention in a Finnish paper corporation
Matti Esko, 1997

Metallitehtaan logistisen tehokkuuden parantaminen
Jussi Salminen, 1997

Buying process of patient monitoring equipment in hospital ward
Pia Lukkarinen, 1997
[tiivistelmä]

Saksalais-suomalaisen rakennusprojektin logistiikka
Martti Hietalahti, 1997

EDI:n käyttöönotto ja vaikutukset pkt-alihankintayrityksessä
Annu Keski-Luopa, 1997
[tiivistelmä]

Hankintatoimen kehittäminen, ostamisesta toimittajayhteistyöhön
Juha Isosomppi, 1997

Puutarhayrityksen logistiikka
Petri Härkönen, 1996

Öljylogistiikan kehittäminen
Pekka Reinikainen, 1995

Margariiniteollisuuden logistiikka
Pia Lamppu, 1995

Logistiikan ympäristövaikutukset

Increasing sustainability in logistics and sourcing
Bener Ekren, 2013

Vihreä logistiikka elektroniikkatuotteiden tukkukaupassa
Tomi Mäkelä, 2012

Suomen metsäteollisuuden kuljetusten ympäristökuormitus ja energiankulutus 2008
Tomi Järveläinen, 2011
[diplomityö]

Jätteenkeräyskuljetusten ekotase, energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt
Jussi Teronen, 2008
[tiivistelmä]

Pikarahtiyrityksen ympäristövastuun kehittäminen
Pirkko Leinola, 2005
[tiivistelmä]

Elinkaariarviointi logistiikassa
Ulla Suutari, 1999
[tiivistelmä]

Tuotteen kuljetusketjun ympäristövaikutukset
Satu Salmelin, 1999

Vihreän logistiikan soveltaminen huonekaluteollisuuteen
Tuija Aro, 1998
[tiivistelmä]

Rautatiekuljetusten mahdollisuudet kierrätyslogistiikassa
Jani Granqvist, 1998
[tiivistelmä]

Kuljetusjärjestelmien kehittäminen

Kuljetustarve ja kuljetusten tuottavuuden parantaminen

Rikkidirektiivin vaikutukset Pohjois-Suomen sahojen merirahteihin ja kilpailutilanteeseen
Arto Myllyniemi, 2015
[diplomityö]

Kustannus- ja energiatehokkuuden parantaminen terästuotteiden kuljetuksissa
Pasi Liimatainen, 2014
[diplomityö]

Kuljetusten operatiivinen suunnittelu teollisuusyrityksessä
Veikko Laukkanen, 2012
[diplomityö]

Pienen kuljetusliikkeen menestystekijät
Rami Sukanen, 2010

Taloudelliseen ajotapaan kannustavat järjestelmät kuljetusyrityksissä (2007)
Heikki Liimatainen, 2007
[tiivistelmä] [diplomityö]

Kuljetusyrityksen Tampereen terminaalin jakelutoiminnan kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen
Petri Juurus, 2007

Junakaluston ajodynamiikan mallintaminen
Minna Kokkonen, 2007

Rakennusalan kuljetustarvetieto tienpitoa varten
Mira Takala, 2005

Jätteenkuljetusten muuttuva toimintaympäristö Keski-Suomen tiepiirin alueella
Kaisuliina Vihanti, 2005

Pienen kuljetusyrityksen kehittämissuunnitelma
Jussi Heikkilä, 2004

Kuljetuskaluston huolto- ja korjaustarpeen ennakointi
Rami Tervo, 2002
[tiivistelmä]

Laadun huomioiminen kuljettajien palkkauksessa
Arto Komppa, 1998

Ympäristöjärjestelmän kehittäminen Naantalin kaupungin satamalaitokselle
Juha Korkeila, 1998

Kuorma-autokuljetusten tehokkuus
Jani Rauhala, 1996
[tiivistelmä]

Transpoint-hinnoittelujärjestelmän uudistaminen
Jorma Arve, 1996

Jakeluterminaalin toimintokohtaiset kustannukset
Eija Repo, 1995

Kuljetus- ja jakelujärjestelmien kehittäminen

Etelä-Suomen hajautetun logistiikkajärjestelmän visio 2030
Aapeli Turunen, 2018
[diplomityö]

Fyysinen internet. Käsitteen määrittely ja sovelluskohteet Suomessa. Esiselvitys tutkimusavausten pohjaksi.
Tomi Keisala, 2018
[diplomityö]

Determining the optimal distribution center location
Nona Onnela, 2015
[diplomityö]

Asiakasohjautuvan jakelujärjestelmän kehittäminen teollisuusyrityksessä
Suvi-Annika Hoivanen, 2015
[diplomityö]

Eläinkuljetussuunnittelun kehittäminen elintarviketuotannossa
Jukka Kuoppala, 2014

Creating a distribution model in the Russian market
Antti Rekola, 2013
[diplomityö]

Puupellettien kuljetuslogistiikka ja toimintamallin kehittäminen
Kaisa-Liisa Tikka, 2012
[diplomityö]

Kaupunkilogistiikan toimintamallit
Ellinoora Kiiskinen, 2012

Terminaalin layoutin ja toimintojen kehittäminen
Kimmo Koskinen, 2011

Jyväskylän maanläjitysalueiden sijainnit tulevaisuudessa
Jenni Sabel, 2011
[diplomityö]

Jakelukonseptin kehittäminen sahateollisuuteen
Petri Myllynen, 2011

Kuljetuspalvelun hintapositiointi – maantiepikakuljetukset
Sari Oikarinen, 2010

Kuljetusten tilaus-toimitusprosessin kehittäminen
Henri Kaarela, 2010

Sairaanhoitopiirin kuljetustoiminnan kehittäminen
Mikko Niininen, 2010

Kuljetustenohjauskeskuksen liiketoimintasuunnitelman kehittäminen
Toni Bärman, 2008

Pikakuljetusyrityksen suorituskyvyn analysointi
Laura Viinikainen, 2008

Erikoissairaanhoidon tavaralogistiikan kehittäminen
Matias Korin, 2007
[tiivistelmä]

Erikoiskuljetukset Venäjän projektilogistiikassa
Petri Koivula, 2006

Tampereen kaupungin sisäisten kuljetusten kehittäminen
Toni Kannusmäki, 2006
[tiivistelmä]

Satamaoperaattorin vientiprosessin kehittäminen
Katri Kesti, 2006
[tiivistelmä]

Pikakuljetusyrityksen logistisen palvelutason kehittäminen
Toni Haukkamaa, 2005

Tavarakuljetusten työnjako Suomessa
Antti Soisalo, 2005

Työmaajakelun asiakastarpeet teknisessä tukkukaupassa
Sinikka Mäki, 2005

Sairaanhoitopiirin sisäiset huoltokuljetukset
Hannu Tiainen, 2005

Kaupunkilogistiikka liikennejärjestelmän suunnittelussa
Hannele Ruuska, 2004
[raportin tiivistelmä]

Tyhjien konttien sijainnin hallinta
Mikael Grönroos, 2003

Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa
Turo Laitinen, 2002
[raportti]

Mitteleuropäische Systeme des kombinierten Verkehrs und deren Anwendbarkeit in Finnland
Sanna Viitanen, 2001
[tiivistelmä]

Tyhjäpäällysteiden ohjausjärjestelmä
Jussi Peltonen, 2001

Internal factors of change in the air traffic sector
Mika Varjola, 2000

Creating an effective distribution system for grocery products in Poland
Hannu Ahola, 1999
[tiivistelmä]

Autojunajärjestelmän kehittämispotentiaali Suomessa
Risto Liedenpohja, 1997

Kuljetusten hallinnan kehittäminen lavoituksen ja reitin optimoinnilla
Harri Nissinen, 1997

KTK-Foodnetin jakelulogistiikan kehittäminen
Kai Somppi, 1996

Suomen mahdollisuudet transitoliikenteen markkinoilla
Juha Ruokamo, 1996

Rautatieliikenteen vaihtotyötapojen kehittäminen
Tommi Mäkelä, 1995

Yhdistettyjen kuljetusten kehittäminen välillä Lyon–Torino
Ismo Ulvila, 1994

Elintarvikkeiden jakelujärjestelmien kehitys
Heli Pelkonen, 1993
[tiivistelmä]

Älykäs liikenne ja liikenteen tietojärjestelmät

Pilvipalveluiden hyödyntäminen liikenneinformaation hallinnassa
Harri Vaarala, 2015
[diplomityö]

Tiedonhallinta kuljetusverkoston tehokkuuden kehittämisessä
Iida Ritamäki, 2014

Tietojärjestelmän rooli rautatiekuljetusprosessin tehostamisessa satamatoiminnassa
Antti Lumijärvi, 2013
[diplomityö]

Validation of a mobility impact assessment method
Maija Hakonen, 2011
[diplomityö]

Lyhyen aikavälin liikenne-ennusteet informaatiopalveluiden tuottamisessa
Aleksi Vesanto, 2010

Liikenneinformaation tuotteistaminen
Arto Luoma, 2009

Ratakapasiteetin jakamisen tietojärjestelmät
Marko Nyby, 2005

Korkean teknologian investointihyödykkeen tuotteistaminen: kontinpaikannusjärjestelmä
Miika Äppelqvist, 2004

Huolinnan tietojärjestelmän käyttöönotto logistiikkayrityksessä
Harri Jussila, 2003
[tiivistelmä]

Telematiikan sovellukset uusilla päätietyypeillä
Kari Halme, 2001
[tiivistelmä]

Liikkuvan jakelukeskuksen dynaaminen ohjaus
Tommi Vesala, 2000

Kaupunkiseudun liikenteen telematiikan toimintamalli
Kimmo Ylisiurunen, 2000
[tiivistelmä]

Tulevaisuuden IT-tekniikan hyödyntäminen rautatieliikenteessä
Sami Sahala, 2000

Älykorttipohjainen kuljettajan tunnistaminen
Jukka Siren, 2000
[tiivistelmä]

Telematiikkaselvitys Turun tiepiirissä
Juuso Kummala, 1999
[tiivistelmä]

Transport telematics in the USA
Virpi Kuukka-Ruotsalainen, 1998
[tiivistelmä]

Liikennekeskuksen käyttäjälähtöiset tietopalvelut
Pasi Halttunen, 1998

Telemaattiset palvelut ja niiden sovellukset Keski-Suomen tiepiirissä
Tuomas Jokipii, 1998
[tiivistelmä]

Liikenteen hallinta korkealuokkaisilla väylillä
Tero Haarajärvi, 1997
[tiivistelmä]

Julkisen liikenteen maksujärjestelmätiedon käyttö liikenteen suunnittelussa ja hoidossa
Katja Juntunen, 1997

Julkisen liikenteen älykorttipohjaiset maksujärjestelmät
Sirpa Korte, 1996
[tiivistelmä]

Liikenteen kysynnän arviointi telemaattisella mittaustiedolla
Ismo Somero, 1996
[tiivistelmä]

Kuljetusten paikkatietotekniikka
Ari Vesola, 1996
[tiivistelmä]

Kelikeskuksen toiminta ja vaikutukset talvikunnossapitoon
Tuovi Päiviö, 1995

Tavaravaunujen automaattinen tunnistusjärjestelmä
Janne Meskanen, 1995