Etusivu » Opiskelu & ura

Opiskelu & ura

Tampereen yliopistosta liikenne- ja logistiikka-alalle valmistuvat diplomi-insinöörit hallitsevat laajasti alan perusasiat ja hahmottavat kokonaisuudet. He ovat yhteiskunnassa ja ajassa kiinni sekä substanssiosaamiseltaan että valmiuksiltaan ja kykenevät itsenäiseen strategiseen ajatteluun. Useimmat alalle valmistuvat työllistyvät vaativiin suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtäviin. Lue opintojensa kautta liikennealalle suuntautuneiden Riikan, Jannen ja Antin lyhyt kuvaus opiskeluvalinnoistaan ja uristaan liikennealalla.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen osaamisella ja opetuksen sidosryhmäverkostojen avulla pyritään Suomen monipuolisimpaan ja korkeatasoisimpaan liikenne- ja kuljetusjärjestelmien opetukseen. Opetuksen lähtökohtia ovat mm. reaalimaailman ongelmien ja tutkimuksen yhdistäminen opetukseen, yhdessä tekeminen ja oppiminen, innostuksen herättäminen ja opiskelijoiden omaan ajatteluun kannustaminen. Opintojaksoilla analysoidaan liikennejärjestelmää eri tasoilla ja niihin liittyviä erilaisia kehittämistarpeita ja ratkaisumalleja. Opintojaksoilla syvennytään muun muassa liikkumis- ja kuljetustarpeisiin, liikenteen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin, kaupunkiliikenteeseen, joukkoliikennejärjestelmiin sekä eri liikennemuotojen erityispiirteisiin. Logistiikan opintojaksoilla näkökulma on mm. kaupan ja teollisuuden yritysten ja näiden muodostamien verkostojen toimintamalleissa ja kehittämismahdollisuuksissa.

Tampereen yliopistossa voi opiskella liikenteen ja logistiikan osaajaksi

Kandidaatintyöt

Kandidaatintyö tehdään tyypillisesti muun opiskelun rinnalla kirjallisuustutkimuksena tai pienimuotoisena selvityksenä, jonka laajuus on tyypillisesti 20–30 sivua. Kandidaatintöiden aiheet voivat olla Vernestä tai sen sidosryhmiltä saatuja tai opiskelijoiden itse tunnistamia. Katso lista tehdyistä kandidaatintöistä.

Diplomityöt

Diplomityöt tehdään yleensä työsuhteessa opintojen loppuvaiheessa. Liikenne- ja logistiikka-alan diplomityöt tehdään tyypillisesti liikenne- ja kuljetusalan, rakennusalan, kaupan ja teollisuuden yrityksissä, liikenteen hallinnonalan virastoissa, kaupunkien liikennesuunnitteluyksiköissä, suunnittelu- ja konsulttiyrityksissä tai alan tutkimusyksiköissä. Vernen tutkimushankkeiden yhteydessä diplomitöitä tehdään myös työsuhteessa yliopistoon. Katso lista valmistuneista diplomitöistä.

Väitöskirjat

Vernessä tehdään myös tohtoriopintoja, joissa liikennealan tohtorikoulutus ja väitöskirjatyö pyritään yhdistämään siten, että tuotetaan tutkimusten tilaajia palvelevia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja tiedeyhteisöä kiinnostavia tuloksia. Katso lista tehdyistä väitöskirjoista.