Artikkeli: NTF 2014

NTF 2014

Nordisk trafiksäkerhetsforum eli pohjoismainen liikenneturvallisuusfoorumi vuosimallia 2014 järjestettiin Reykjavikissa 4.–5.6. Paikan päällä oli 132 osallistujaa, joista kymmenen Suomesta ja yksi Vernestä. Tapahtuman esiteysmateriaalit eivät olleet tätä kirjoitettaessa vielä saatavilla, mutta löytynevät lähitulevaisuudessa foorumin verkkosivuilta.

reykjavik

Reykjavikin kävelykeskustaa.

Esittelin pyöräilyn turvallisuuden ja pyöräilymääriä lisäävien tekijöiden välisiä yhteyksiä Vernessä tehdyn tutkimuksen pohjalta. Esitys herätti suurta mielenkiintoa ja teemassa oli selvästi havaittavissa yhteispohjoismaisia intressejä.

Ruotsissa liikenneturvallisuustyön keskiöön on noussut pyöräilijöiden loukkaantumiset. Sairaalatilastojen hyödyntäminen on tuonut nämä näkyvämmin esille ja nostanut näiden painoarvoa. Vakavasti loukkaantuneiden pyöräilijöiden määrä on Ruotsissa nykyisin jopa hieman suurempi kuin vakavien loukkaantumisten määrä henkilöautossa. Ruotsissa pohditaan myös, pitäisikö jalankulkijoiden loukkaantumiset mm. kaatumisten ja kaatumisten osalta ottaa suuremmalla painoarvolla liikenneturvallisuustyön piiriin – näiden sisällyttäminen noin kaksinkertaistaa jalankulkijaloukkaantumisten määrän. Väylien hoidon ja kunnossapidon kysymykset nousevat keskiöön jalankulun ja pyöräilyn loukkaantumisten vähentämiseksi.

Ruotsin uudessa strategiassa Säkrare cykling lähtökohtana on pyöräilyn lisääntyminen. Pyöräilyn lisääntyminen toisaalta edellyttää, että pyöräily on turvallista. Pyöräilyn turvallisuus on ollut myös korostetusti esillä Islannissa, Norjassa kuin myös pyöräilymaa Tanskassa.

pyoraonnettomuudet

Tanskassa ajankohtainen teema on pyöräilijöiden onnettomuudet oikealle kääntyvien kuorma-autojen kanssa.

Norjan liikenneturvallisuustyössä erityisen kiinnostavaa ja ajankohtaista oli järjestyksessään neljännen valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman (2014–2017) valmistuminen. Suunnitelma voisi toimia hyvänä esimerkkinä myös Suomen uutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmisteltaessa. Norjassa mm. kunnat ja kansalliset liikennealan toimijat on otettu laajasti mukaan. Myös esimerkiksi jalkapalloliiton kanssa on suunniteltu, miten harrastuksiin liittyvän liikkumisen turvallisuutta parannetaan. Norjassa liikenneturvallisuustyötä hahmotetaan neljällä tasolla. Näistä ensimmäinen on Ruotsin ja Suomen tapaan nollavisio, toinen määrällinen tavoite (etappitavoite: vuonna 2024 on enintään 500 kuollutta ja vakavasti loukkaantumista tieliikenteessä). Kolmas taso on indikaattoreihin liittyvät tavoitteet, kuten turvavyön käyttöosuuden kasvu ja nopeusrajoitusten noudattaminen. Neljäntenä tasona on toimenpiteet, joita uusi strategia listaa yhteensä 122.

Islanti tarjosi kelillisesti ääripäitä: äkillisiä sadekuuroja, mutta myös aurinkoista hetkiä. Kokonaisuudessaan foorumi oli erinomaisen onnistunut ja antoi monipuolisen kuvan pohjoismaisesta  liikenneturvallisuustilanteesta ja -työstä. Suomi on viime vuosina jäänyt tässä positiivisessa maajoukkuekamppailussa muista jälkeen, mutta myös Suomella on annettavaa muille. Norjassa mm. Suomen alkolukkokehitystä on pidetty esikuvana. Yhteistyölle on tilausta niin Pohjoismaiden välillä kuin Suomen sisällä.

keflavik

Keflavikin lentoasema on Icelandairin tukikohta.

Ensi vuonna NTF järjestetään 3.–4.6. Silkeborgissa Tanskassa. Toivottavasti myös silloin ”Suomen liikenneturvallisuusmaajoukkue” on vahvalla edustuksella paikalla!