Artikkeli: Miten parantaa nuorten mopoautoilun turvallisuutta?

Miten parantaa nuorten mopoautoilun turvallisuutta?

Mopoautoilun turvallisuus on noussut voimakkaasti esille viime aikoina. Vaikka Suomessa mopoautoja on edelleen verrattain vähän (vuoden 2013 lopussa liikennekäytössä oli 7900 mopoautoa), niillä tapahtuu suhteessa paljon vahinkoja. Nuoret ovat yksi keskeinen mopoautoilijaryhmä, joiden kokemuksia on selvitetty nyt valmistuneessa tutkimuksessa.

Roni Utriainen tutki kandidaatintyössään nuorten mopoautoilun turvallisuutta Suomessa. Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa liikenne- ja kuljetusjärjestelmien pääaineeseen tehty kandidaatintyö nostaa mopoautoilun turvallisuuden kehittämisessä esille mm. opetuksen, ajoneuvon turvallisuuden ja nopeuserot muuhun moottoriajoneuvoliikenteeseen nähden. Kirjallisuustutkimuksen, tilastotarkastelujen ja ryhmähaastatteluiden tulokset yhdistävä kandidaatintyö palvelee osaltaan mopoautoilun turvallisuuden kehittämistyössä.

Roni Utriaisen kandidaatintyö: Nuorten mopoautoilun turvallisuus Suomessa (pdf)