Artikkeli: Mihin liikenteen päästövähennystoimenpiteet pitäisi kohdistaa?

Mihin liikenteen päästövähennystoimenpiteet pitäisi kohdistaa?

Kuinka seuraavan kuvan pitäisi ohjata liikenteen päästövähennystoimenpiteiden kohdistamista? (Klikkaa kuva suuremmaksi)

päästökuva

Ilmastopaneelin käynnissä oleva selvitys ”Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liikenteessä” tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Hankkeessa selvitetään, millä toimenpiteillä liikenteen päästötavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti. Tarkastelun lähtökohtana on vuosina 2010–2011 toteutetun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineisto. Aineisto käsittää tiedot noin 50 000 matkasta, joista jokaiselle on laskettu energiankulutus ja päästömäärä. Näin päästöjen muodostumista voidaan tarkastella kuvan mukaisesti esimerkiksi matkan pituuden ja tarkoituksen mukaan eri alueilla, mikä auttaa toimenpiteiden kohdistamisessa tehokkaasti.

Heikki Liimatainen avaa kuvan sisältöä tarkemmin Ilmastopaneelin blogissa:

http://www.ilmastopaneeli.fi/fi/blogi/