Artikkeli: Tutkimusraportti: Matka- ja palveluketjut Lappiin – Yhteydet ja liikennepalvelut

Tutkimusraportti: Matka- ja palveluketjut Lappiin – Yhteydet ja liikennepalvelut

Matkaketjujen kehittäminen ja parempien liikkumisen palveluiden tarjoaminen itsenäisesti matkustaville matkailijoille toisi Lapin aivan uudella tavalla ihmisten ulottuville. Lapin matkaketjujen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää digitalisoitumista sekä uudenlaista asiakaslähtöistä ja palveluorientoitunutta liikennejärjestelmän ymmärtämistä. Samalla on tilaisuus luoda konsepteja, sovelluksia ja toimintatapoja, jotka sujuvan matkailukokemuksen tarjoamisen lisäksi ovat jo itsessään vientituotteita maailmalle.

Maajoukkoliikenteen toimivuus on edellytys lentoliikenteen matkustajamäärien kasvulle. Nykyinen järjestelmä ei ole valmis vastaanottamaan moninkertaisia matkustajamääriä eikä lunastamaan yksilömatkailijalle onnistuneella brändimarkkinoinnilla luotuja odotuksia. Lentoasema on valtaosalle ulkomaalaisista matkailijoista portti Lappiin, ja sen on oltava tiiviisti kytköksissä julkisen liikenteen palveluihin Lapin sisällä. Verkostomainen toimintatapa laajasti eri toimijoiden kesken hyödyttäisi sekä lentoliikennetoimijoita, julkista liikennettä Lapin sisällä että muita matkailuyrittäjiä. Lappikokemus tulisi nähdä yhtenä yhteisenä tuotteena.

Työssä on tarkasteltu esimerkkejä matkaketjujen järjestämisestä eri maissa ja matkaketjuihin liittyviä matkustajien toiveita ja tarpeita. Matkaketjujen kehittämistä Lapissa on tarkasteltu seuraavista näkökulmista: lentoliikenne Lappiin, liityntä asemilta matkailukohteisiin, kuljetusten järjesteäminen ja liikkuminen Lapissa. Työssä esitetään suosituksia lentoyhteyksien kehittämiestä, liityntäliikenteen informaatiopalveluiden kehittämisestä, matkailijoille suunnattujen joukkoliikennepalvleujen synnyttämisestä sekä verkostoista ja yhteistyöstä.

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä tehty tutkimus on osa Lapin liiton Matka- ja palveluketjut Lappiin matkustavalle aasialaiselle -hanketta, johon kuuluvat myös palvelumuotoilun ja liiketoimintamallien osakokonaisuudet.


Matka- ja palveluketjut Lappiin – Yhteydet ja liikennepalvelut, raportti (pdf) Lapin liiton sivuilla