Artikkeli: Seminaariesitys: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen skenaariot 2016 ja 2030

Seminaariesitys: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen skenaariot 2016 ja 2030

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan energiatehokkuutta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus asettaa Suomessa alan tavoitteeksi 9 prosentin parannuksen vuoteen 2016 mennessä vuosien 2001–2005 keskiarvosta EU:n energiapalveludirektiivin mukaisesti. Kuljetusyrityksistä 60 prosenttia pitäisi saada sopimuksen piiriin ennen vuotta 2016.

Saavutetaanko energiatehokkuussopimuksen tavoite? Millainen tulevaisuus on odotettavissa? Mitä pitäisi tehdä, jotta tavoite saavutetaan? Esityksessä kuvataan vuosien 2016 ja 2030 skenaarioita ja niiden muodostamisprosessia. Työ on osa TransEco-tutkimusohjelman Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus (KULJETUS) -hanketta.

Heikki Liimataisen esitys TransEco-tutkijaseminaarissa 3.11.2011:
Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen skenaariot 2016 ja 2030