Artikkeli: Liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää samoilla toimenpiteillä

Liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää samoilla toimenpiteillä

Turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat ovat usein yhdistettävissä. Vernessä tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin laaja joukko toimenpiteitä, jolla voidaan vaikuttaa liikenteen turvallisuuden parantamiseen ja ympäristöhaittojen vähentämiseen. Tutkimuksen ovat tilanneet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto.

Niitä toimenpiteitä, joiden turvallisuus- ja ympäristövaikutuksilla on synergia, on kaikkein helpoin myös viedä eteenpäin. Etenkin energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen liittyvien toimenpiteiden avulla voidaan usein vähentää liikennöinnin kustannuksia. Onnettomuuksista aiheutuvien kustannusten ja ympäristöhaittojen vähentyminen tuottaa myös taloudellisesti mitattavaa hyötyä. Synergianäkökulmasta olisi perusteltua edistää esimerkiksi ennakoivan ajotavan koulutusta, ajoneuvokannan uusiutumista, joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja rautatieliikenteen luotettavuutta.

Merkittävimmät vastakkainasettelut liittyvät talviliikenteeseen eri liikennemuodoissa. Esimerkkejä tällaisista ovat rautatieliikenteessä vaihteiden lämmittäminen, tieliikenteessä liukkauden torjunta ja nastarenkaiden käytön rajoittaminen sekä lentoliikenteessä kiitoteiden talvikunnossapito ja lentokoneen jäänesto ja -poisto.

Lue tiedotteet Trafin sivuilta ja TTY:n sivuilta

Lataa tutkimus Trafin sivuilta