Etusivu » Liikennetutkimus

Liikennetutkimus

 

Ohjeita lomakkeen täyttämiseen (löytyvät myös saatekirjeestä)

Nykyinen liikennejärjestelmä on ajautumassa murrokseen, jossa liikkumisesta tulee yhä enemmän palvelua. Liikkumisen palveluistumisella pyritään liikenteen kehittämiseen liikkujalle mahdollisimman saumattomaksi ja helpoksi kokonaisuudeksi. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että matkustaja voi esimerkiksi hankkia tarvitsemansa matkan ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Liikkumiseen palveluna viitataan yleisesti termilla MaaS, joka tulee englanninkielisistä sanoista Mobility as a Service.

Termejä kyselyn täyttämiseen:

  • Liikkumispalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla voi matkustaa usealla eri liikennemuodolla yhtä maksua/sovellusta käyttäen.
  • Liikkumispaketilla tarkoitetaan sellaista liikkumispalvelua, jossa maksetaan kiinteää kuukausisummaa liikkumispaketista, johon sisältyy tietty määrä matkoja eri kulkumuodoilla
  • Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan sellaista autoa, jonka omistaa yritys tai yhteisö, ja joka on yrityksen asiakkaiden tai yhteisön jäsenten käytettävissä. Yhteiskäyttöauto eroaa perinteisestä autonvuokrauksesta siten, että sen voi varata lyhyeksikin ajaksi ja varaaminen tapahtuu puhelimella tai muulla älylaitteella.
  • Pitkämatkainen joukkoliikenne tarkoittaa tässä kyselyssä yli 30 km matkaa. Tätä lyhyemmät matkat lasketaan

Ohjeita kysymyksittäin:

Kysymyksessä 5 valitaan vaihtoehto kultakin riviltä tämänhetkisen käytön mukaan. Jos omistatte useamman kuin yhden auton, vastatkaa henkilöauton omistus -kysymykseen eniten käyttämänne auton perusteella.
Suluissa oleva summa kertoo, kuinka paljon kukin vaihtoehto tuo keskimäärin kuluja kuukaudessa. Esimerkiksi jos autonne nykyinen arvo on 10 000 – 25 000 euroa, aiheuttaa se laskennallisesti keskimäärin noin 300 euroa kuluja kuukaudessa, kun huomioidaan verot, vakuutukset, arvonalenema, pysäköinti yms.

Pääsette kyselyyn myös linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/EF1B69B178E217AB.par

Lisätietoja tutkimuksesta:

Miksi tutkimus tehdään? Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä liikennejärjestelmästä sekä uusien liikkumispalveluiden potentiaalia. Tutkimuksella kerätyillä tiedoilla pyritään ennakoimaan tulevaisuuden liikennejärjestelmän murrosta ja sen vaikutuksia.
Miten tuloksia käsitellään? Tuloksia käsitellään keskiarvoja sisältävinä taulukoina ja kaavioina. Tuloksista ei voi päätellä yksittäisten henkilöiden vastauksia. Nimi- ja osoitetietoja käytetään ainoastaan arvonnassa, minkä jälkeen ne poistetaan aineistosta kokonaan.

Antamanne vastaukset käsitellään luottamuksellisesti Tampereen teknillisessä yliopistossa henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietolain mukaisesti tietoja ei säilytetä eikä luovuteta eteenpäin sellaisessa muodossa, että niistä voisi päätellä kenenkään henkilöllisyyttä. Tutkimukseen osallistuneilla on oikeus tarkistaa tietokantaan kerätyt heitä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Tampereen teknilliseen yliopistoon.

Miten teidät on valittu tutkimukseen? Tutkimukseen osallistujat on valittu satunnaisesti väestörekisterijärjestelmästä. Tutkimukseen on poimittu yhteensä 6 000 Suomen kansalaista.
Lisätietoja Lisätietoja liikennetutkimuksesta saa Tampereen teknillisestä yliopistosta:
Timo Liljamo, p. 050 447 9913, timo.liljamo@tut.fi
Osoitetietolähde Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 Helsinki