Artikkeli: Oppikirja: Liikenneturvallisuus

Oppikirja: Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus liittyy kaikkien ihmisten arkipäivään, ja turvallinen liikenne on osa hyvää elinympäristöä. Liikenneturvallisuus kytkeytyy myös moniin työtehtäviin: joko suoraan liikenneturvallisuuden asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi maankäytön ja liikenneympäristön suunnittelutehtävissä, ajoneuvojen turvallisuuden kehittäjinä ja ylläpitäjinä, vuorovaikutus- ja tiedottamistyössä tai välillisesti vaikkapa työhön liittyvien liikkumistarpeiden kautta tai liikenneturvallisuuden puutteiden synnyttäessä työtehtäviä, kuten poliisilla ja vakuutusyhtiöillä. Eri tehtävissä toimivilla asiantuntijoilla on kuitenkin vain harvoin liikenneturvallisuuden opintoja tai laajaa tietämystä tukenaan liikenneturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä aloittaessaan. Työssä oppiminen ja tiedon siirtyminen kokeneimmilta ovatkin tyypillisiä tapoja perehtyä liikenneturvallisuuteen.

Kirjan tavoitteena on tukea perehtymistä ja samalla pysyvää toimimista liikenneturvallisuustehtävissä. Nykyisin tieto on usein sirpaleista, eikä kokonaiskuvan synnyttäminen ole helppoa. Tämän vuoksi tavoitteena onkin esittää liikenneturvallisuuden perusasiat tiiviisti ja selkeästi. Samalla materiaali palvelee myös alan perusoppikirjana.

Kyseessä on liikenneturvallisuus-oppikirjan 1. painos, johon on koottu liikenneturvallisuuteen liittyvä olemassa olevaa tietämystä eri lähteistä. Tavoitteena on jatkaa oppikirjan perustan vahvistamista täydentämällä sitä jatkossa uusimmilla tutkimustuloksilla ja näkemyksillä, jotta kirja voi toimia sille ajatellussa tehtävässään: luomassa ja ylläpitämässä tietopohjaa liikenneturvallisuuteen eri asiantuntijatehtävissä toimiville. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tukenut oppikirjan tuottamista.

Lisätietoja: Markus Pöllänen


Liikenneturvallisuus-oppikirja (pdf)
‹ Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2699-2 ›