Artikkeli: Tutkimusraportti: Kuopion alueen liikennemalli 2012

Tutkimusraportti: Kuopion alueen liikennemalli 2012

Kuopion alueen liikennemalli (Kuoma 2012) kattaa Kuopion, Siilinjärven, Maaningan, Nilsiän, Suonenjoen, Leppävirran ja Tuusniemen kunnat. Tavoitteena on ollut tuottaa liikennemalli, jonka avulla voidaan arvioida maankäytön ja liikennejärjestelmän muutosten vaikutuksia matkojen määrään, kulkutapajakaumaan sekä matkojen pituuteen ja liikennesuoritteisiin. Liikennemallin avulla voidaan tuottaa liikenne-ennusteita erilaisiin liikenteen ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin.

Kuoma 2012 -malli on rakenteeltaan neliportainen osaaluejakopohjainen malli, jossa mallinnetaan matkatuotoksia, matkojen suuntautumista eri osaalueiden välillä, kulkutavan valintaa sekä henkilöautoliikenteen ja joukkoliikennematkustajien reitin valintaa. Malli kuvaa keskimääräisen talviarkivuorokauden liikennettä nykytilanteessa ja ennustevuonna 2030.

Liikennemallin ovat laatineet Hanna Kalenoja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä ja Matti Keränen Trafix Oy:stä. Mallin laatimiseen on lisäksi asiantuntija-apuna antanut dosentti Nina Karasmaa Tampereen teknillisestä yliopistosta.


Kuopion alueen liikennemalli 2012. Mallin rakenne, nykytilakuvaus ja perusennuste vuodelle 2030 (pdf)
‹ Tutkimusraportti 80 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2861-3 · ISBN 978-952-15-2862-0 ›