Artikkeli: Tutkimusraportti: Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Satakunnassa

Tutkimusraportti: Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Satakunnassa

Satakunnan kuljetusten nykytila ja tulevaisuus on strategisen tason asia, jonka merkityksestä tämä tutkimus osaltaan muistuttaa. Tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksiin täytyy osata varautua. Tämä koskee yhtä hyvin kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tuottajia kuin niitä organisaatioita, jotka vastaavat liikenneverkon toimivuudesta. Tutkitut kuljetusketjut koskettavat jossakin vaiheessa Satakunnan aluetta ja voivat olla luonteeltaan paikallisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä. Oleellinen kysymys on, miten hyvin Satakunnan kuljetusyhteydet voidaan pitää korkeatasoisina tulevaisuuden toimintaympäristössä. Myös kansainvälisten kuljetusten osalta monet avaimet ovat Satakunnan omissa käsissä.

Tutkimuksessa on haastateltu elinkeinoelämän edustajia. Sen perusteella tutkimuksen tekijät ovat muodostaneet näkemyksensä Satakunnan kuljetusten mahdollisuuksista ja myös tunnistetuista uhkatekijöistä. Tulevaisuus syntyy tekemällä eikä ennustamalla. Ennusteet ja arviot auttavat kuitenkin hahmottamaan, mikä on oleellista ja mihin erilaiset toimenpiteet kannattaa keskittää. Tutkimus kannustaa tarttumaan mahdollisuuksiin, joita Satakunnassa on runsaasti käytettävissä, sekä torjumaan käytettävissä olevin keinoin kuljetustoiminnan tielle muodostuvia esteitä.

Tutkimuksen ovat tilanneet Tiehallinnon Turun tiepiiri, Ratahallintokeskus, Rauman Satama ja Porin Satama. Raportti on laadittu Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella, ja sen on julkaissut Tiehallinto.

Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Satakunnassa -raportti (pdf)
‹ Tiehallinnon selvityksiä 56/2004 · ISBN 951-803-390-0 · ISBN 951-803-391-9 ›

Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Satakunnassa -esite (pdf)

‹ Raportin alkuperäinen osoite: http://www.tut.fi/liku/satakulta/satakulta_verkkojulkaisu.pdf ›