Artikkeli: Koulumatkat kartalle Ylöjärvellä

Koulumatkat kartalle Ylöjärvellä

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma käynnistyi Ylöjärvellä

Verne on mukana toteuttamassa elokuussa 2013 käynnistynyttä Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa yhteistyössä oululaisen suunnittelutoimisto Navico Oy:n kanssa. Työn tavoitteena on määrittää Ylöjärvelle jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvutavoitteet ja niihin pääsemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Kehittämissuunnitelman yhdeksi painopisteksi on valittu pyöräilyn ja kävelyn lisääminen koulumatkoilla.

Ylojarvi2

Ylöjärvi on Pirkanmaalla sijaitseva kaupunki, jonka väkiluku on runsaat 31 600 asukasta. Kuntaliitosten myötä Ylöjärven alue on kasvanut Viljakkalan ja Kurun liityttyä siihen. Ylöjärven tavoitteena on olla tulevaisuuteen suuntautunut kaupunki, jonka asukkaat voivat hyvin ja palvelut, ympäristö sekä talous ovat hyvässä kunnossa.

Koulumatkoissa potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen

Kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on ollut yleisimpien koulureittien tunnistaminen. Tätä varten on muodostettu visuaalisesti havainnollistava liikennemalli. Koulureittien visualisoinnissa oppilaiden kotipaikka on arvioitu käyttämällä 250 metrin ruututietoa väestöstä, josta on valittu 7-14 -vuotiaiden ikäluokka. Oppilaan matkan määränpääksi asetettu koulu on määritetty kaupungilta saatujen oppilaaksiottoalueiden mukaan. Tämän jälkeen jokainen koulumatka on reititetty lyhimmän reitin mukaan asettamalla reitityksessä pyörätiet etusijalle ja muodostamalla tästä koulumatkojen liikennemalli (ks. alla).

Liikennemalli Ylöjärven alakoulun oppilaiden koulureiteistä. Karttaa pystyy zoomaamaan ja reittejä klikkaamalla saa tietoa reittiä käyttävien oppilaiden määrästä (rivi: Sum_v_7_14). Koulut on merkitty mustin ympyröin, joita klikkaamalla saa selvää kouluun tulevien oppilaiden matkojen pituuksista. (aineisto © YKR/SYKE, kartta toimii parhaiten Firefox tai Chrome -selaimilla)

Ylöjärvellä ala-asteen koulua käyvien oppilaiden koulumatkan pituus on keskimäärin 2,4 km. Alle 3 km pituinen koulumatka on 80 %:lla oppilaista. Matkan pituuksia tarkastellen suurin osa oppilaista asuu käveltävän tai pyöräiltävän matkan päässä koulusta.

Tärkeä tavoite koululaisten pyöräilyn ja kävelyn lisäämisen ohella ovat turvalliset koulumatkat. Kun yleisimmin käytetyt koulureitit ovat tiedossa, niin kunto- ja turvallisuuskartoitukset voidaan tehokkaammin kohdentaa. Lisää Ylöjärvelle ehdotetuista toimenpiteistä voi lukea myöhemmin Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta, joka valmistuu helmikuussa 2014.

 

Analyyseissä käytetty lähdeaineisto:

  • Väestö 2012 -ruututiedot. YKR/SYKE.
  • Ylöjärven kaupungin oppilaaksiottoalueet
  • Digiroad-tietojärjestelmä