Artikkeli: Kohti tie- ja katuverkon talvihoidon kehittämistä pohjoismaisella yhteistyöllä

Kohti tie- ja katuverkon talvihoidon kehittämistä pohjoismaisella yhteistyöllä

Tie- ja katuverkon talvihoidolla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan toimivuuteen. Kaiken sujuessa ongelmitta liikkuminen on turvallista ja sujuvaa niin yksittäisen liikkujan kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Mutta kun talvihoidossa on ongelmia, voivat vaikutukset liikennejärjestelmälle ja liikkumiselle olla merkittäviä. Talvihoidolla ei ole vaikutusta ainoastaan ihmisten liikkumiseen ja liikkumisen turvallisuuteen, vaan se vaikuttaa myös muun muassa liike-elämän toimivuuteen ja luo merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttaman esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tärkeimmät kehitys- ja tutkimustarpeet talvihoitoon liittyen Pohjoismaissa eri sidosryhmien näkökulmasta ja näiden tietojen pohjalta valmistella yhteispohjoismaisen talvihoidon tutkimusohjelman sisältöä ja toteuttamistapaa. Tietoa kerättiin haastatteluiden, verkkokyselyiden, työpajojen sekä kirjallisuuskatsauksen avulla. Hanketta rahoittivat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Jyväskylän, Lappeenrannan ja Helsingin kaupungit ja se toteutettiin yhteistyössä Suomen Tieyhdistyksen sekä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin kanssa.

Vaikka tutkimusta talvihoitoon liittyen onkin tehty Pohjoismaissa yhdessä ja erikseen jo pitkään, on talvihoidon kehittämisessä paljon mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen eri osapuolten välillä ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Esiselvityshankkeen tuloksena onkin tavoite käynnistää yhteispohjoismaisen tutkimusohjelman taustaprojekti, jonka aikana pyritään vahvistamaan talvihoidossa tapahtuvaa yhteistyötä Pohjoismaiden välillä, keräämään tietoa talvihoidon tutkimuksesta yhteen paikkaan helposti saataville sekä verkottamaan pohjoismaista talvihoitotutkimusta. Samalla myös vahvistetaan talvihoitoon liittyvää osaamista laajasti eri osapuolten näkökulmasta.


WIN-WINTER – Tie- ja katuverkon talvihoidon tutkimusohjelma, esiselvitys; raportti tuloksista (pdf)