Artikkeli: Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille

Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille

Kaupunkikeskustojen liikennemäärän kasvu aiheuttaa ongelmia eurooppalaisissa kaupungeissa yhä enenevässä määrin ympäristöhaittojen lisääntymisenä, liikenteen ruuhkautumisena sekä liikenneturvallisuuden vähenemisenä. Samat ongelmat ovat ajankohtaisia myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen vähentävät haittoja, minkä vuoksi eri puolilla maailmaa on lähdetty vahvasti edistämään lihasvoimaista liikkumista. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat edelläkävijöitä pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä, joten eri puolilta maailmaa otetaan niistä mallia. Tässä kirjassa sovelletaan parhaimpia eurooppalaisia käytäntöjä Suomeen ja esitetään toimenpidesuosituksia suomalaisille kaupungeille. Suositukset antavat näkökulmia, ratkaisumalleja sekä virikkeitä kaupunkiseutujen ja kuntien sekä valtionhallinnon suunnittelijoille ja päättäjille. Yksi kuva puhuu paljon, joten tuloksia on havainnollistettu sadoilla värikuvilla.

 

 

 

 

 

 

 

Luku 1 & 2: Johdanto ja haasteet Suomessa
Luku 3: Helsinki – Matkalla maailman parhaaksi kestävän liikenteen metropoliksi
Luku 4: Hyvinkää – Urbaanin ja luonnonläheisen elämän synergiaa
Luku 5: Lappeenranta – Houkutteleva kävely- ja ostoskaupunki
Luku 6: Oulu – Pyöräilyn pääkaupunki
Luku 7: Pori – Lyhyiden etäisyyksien kaupunki
Luku 8: Porvoo – Viihtyisä pikkukaupunki metropolialueen tuntumassa
Luku 9: Tampere – Mahdollisuudet matkaketjujen mallikaupungiksi
Luku 10: Hyvät esimerkit suunnannäyttäjinä