Artikkeli: Kirja: Kaupunkiliikenteen kehittäminen – näkökulmia päättäjille

Kirja: Kaupunkiliikenteen kehittäminen – näkökulmia päättäjille

Kaupunkiliikenteen kehittäminen on kompromissien taidetta. Tarvitaan arvovalintoja ja teknisiä ratkaisuja. Kaikilla liikennemuodoilla on oma paikkansa, kunhan niiden parhaat piirteet yhdistetään palvelemaan kokonaisuutta. Laadukas ja toimiva kaupunkiliikenne on osa kaupunkikehitystä ja tärkeä vetovoimatekijä.

Päättäjät ovat avainryhmä, jonka käsissä on kaupunkiliikenteen toimivuus, turvallisuus ja energiatehokkuus. Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen käsittelee kirjassaan kaupunkiliikenteen suunnittelun periaatteita ja esittelee hyviä käytäntöjä useista Euroopan kaupungeista myös Suomeen sovellettavaksi.


Kaupunkiliikenteen kehittäminen – näkökulmia päättäjille -kirja
‹ ISBN 978-952-15-2859-0 · ISBN 978-952-15-2860-6 ›

Kirjan voi tilata Juvenes verkkokaupasta

Kaupunkiliikenteen kehittäminen – näkökulmia päättäjille <kansilehti>