Artikkeli: Joulutervehdys 2017

Joulutervehdys 2017

Liikenteen tutkimuskeskus Verne toivottaa yhteistyökumppaneilleen hyvää joulun aikaa ja menestyksekästä vuotta 2018!

Transport Research Centre Verne wishes all its partners, friends and supporters happy holidays and all the best for the coming year!

Vernen perinteinen, järjestyksessään neljäs joulutervehdys luo katsauksen kuluneen vuoden työhön ja tapahtumiin Vernessä ja katsoo samalla tulevaan. Liikennesektori kohtaa monia muutoksia, joita syntyy niin kansallisista lainsäädäntömuutoksista kuin sosio-teknisestä kehityksestä. Vernen toiminnassa korostuva liikenteen uudistuminen ja kestävä liikenne- ja kuljetusjärjestelmä ovat yhä enemmän paitsi liikennesektorin toimijoiden ja asiantuntijoiden agendalla, myös esillä mediassa ja kansalaiskeskustelussa. Yhä enemmän on tarvetta käydä yhdessä keskustelua eri osapuolten kanssa, mikä huomattiin selkeästi myös ensimmäisessä MaaS-liikkumispalveluihin keskittyneessä  ansainvälisessä konferenssissa.

ICoMaaS-konferenssissa korostui erityisesti julkisen sektorin intressien toteutuminen palveluistuvassa toimintaympäristössä. Liikenteen eri muutosilmiöitä on tarpeen tarkastella yhteydessä toisiinsa. Vernessä tehdään syventävää tutkimusta liikenteen muutosvoimista ja niiden vaikutuksista useissa tutkimushankkeissa ja väitöskirjaprojekteissa Koneen Säätiön rahoittamassa Digitalisaatio, automatisaatio ja sähköistyminen arkiliikenteen muutosvoimina -tutkimuskokonaisuudessa. Tähän tutkimuskokonaisuuteen liittyen esimerkiksi vuodelle 2018 on suunniteltu laajaa MaaS-kansaiskyselyä ja erillistä kyselyä kuljetusyrityksille.

Lue lisää Vernen toiminnasta PDF-muotoisesta joulutervehdyksestä. Meitä voi seurata myös twitterissä @VerneTUT.