Artikkeli: Joulutervehdys

Joulutervehdys

Liikennejärjestelmässä eletään nyt muutoksen ja kokeilujen aikakautta. Suomessa tämä muutos on näkynyt muun muassa lakiuudistuksina ja kokeiluhankkeina, joita on toteutettu eri puolilla maata. Vuoden 2014 ydinteemoja liikennesektorilla ovat olleet vähäpäästöisyys, matkaketjut, henkilö- ja tavarakuljetusten tehostaminen, älyliikenne, liikenteen palvelut ja energiatehokkuus.

Suomalaista liikennejärjestelmää on harvoin kutsuttu edelläkävijäksi, mutta tänä vuonna liikenne palveluna -ajattelumalli (mobility as a service) on saanut paljon huomiota maailmanlaajuisesti ja kääntänyt katseita Pohjolaan. Aika näyttää, millaiseksi tulevaisuuden toimintamalli ihmisten ja tavaran liikkumisessa muodostuu. Varmaa kuitenkin on, että Verne on tutkimuksellaan aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden kestävää, ketterää, tehokasta ja globaalia liikennejärjestelmää ja samalla kouluttaa alalle osaavia ja arvostettuja uusia liikenne- ja kuljetusalan diplomi-insinöörejä.

Vernen strategiassa on määritelty, että Verne toimii sillanrakentajana tiedemaailman ja muun yhteiskunnan välillä osallistumalla liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämiseen tieteen keinoin. Ilman aktiivista vuorovaikutusta kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tämä ei ole mahdollista ja siksi Verne haluaa lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyötahojaan vuodesta 2014.

Joulutervehdys pdf-muodossa