Artikkeli: Joukkoliikenne kuuluu kaikille

Joukkoliikenne kuuluu kaikille

Toimiva joukkoliikenne on eräs liikkumisen kulmakivistä kaupunkiseuduilla. Joukkoliikenne mahdollistaa itsenäisen liikkumisen myös niille ryhmille, joille henkilöauton käyttö ei ole mahdollista. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa lapset, nuoret, iäkkäät sekä henkilöt, joilla on erilaisia rajoitteita. Julkisten palveluiden suunnittelussa esteettömyys onkin yksi näkökulma, jonka avulla pyritään ottamaan erityisryhmät huomioon. Jotta palvelun käyttäminen sujuvasti olisi mahdollista, on mietittävä ratkaisuja monelta eri kannalta.

Liikenteen suunnittelu on muuttumassa kohti palvelunäkökulmaa (MaaS – Mobility as a Service). Joukkoliikenne erityisesti voidaan jo tässä vaiheessa kuvata palveluksi, jonka asiakkaita joukkoliikenteen käyttäjät ovat. Liikenteen palvelunäkökulman lisäksi liikennesektorin yksi suurimmista muutosvoimista on liikenteen digitalisaatio. Digitalisaatio tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät liikenteen käyttäjiä. Myös joukkoliikenne on hyötynyt digitalisaatiosta – muun muassa maksukortti, internet-palvelut sekä erilaiset sovellukset nopeuttavat ja sujuvoittavat joukkoliikenteen käyttöä kiistattomasti. Digitalisaation trendi tuo kuitenkin mukanaan ilmiön, joka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Kaikilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita. Juuri tällaisia erityisryhmiä on joukkoliikenteen käyttäjissä runsaasti. Suunnittelussa onkin nostettava esiin myös digitaalinen esteettömyys.

Joukkoliikenteen monissa palveluissa on käytössä digitaalinen vaihtoehto, esimerkiksi mobiililippu tai sähköiset aikataulukirjat. Pelkona on, että kaikki nykyiset palvelut siirretään digitaaliseen muotoon. On kuitenkin tärkeä säilyttää joukkoliikenteen palvelut myös niille, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita. Esimerkiksi iäkkäät ovat ryhmä, jolle joukkoliikenne mahdollistaa itsenäisyyden säilyttämisen vielä siinä vaiheessa, kun oman auton käyttö ei ole enää mahdollista eikä fyysinen kunto riitä liikkumiseen jalan tai pyörällä. Jos joukkoliikenteen informaatio- ja maksupalvelut tarjotaan vain digitaalisessa muodossa, monien iäkkäiden joukkoliikenteen käyttö vähentyy tai loppuu kokonaan, sillä kynnys lähteä käyttämään joukkoliikennettä esimerkiksi ilman riittäviä aikataulu- ja reittitietoja on suuri. Joukkoliikenteen on kehityttävä digitaalisessa murroksessa, mutta pidettävä mielessä myös joukkoliikenteen eritysasema sujuvan arjen mahdollistajana. Joukkoliikenteen on jatkossakin oltava digitaalisesti esteetön.

Lue myös Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen aiheesta (24.1.2017): Esteettömyys huomioitava digitaalisissa palveluissa.