Artikkeli: ITS Factory edistää älyliikenteen innovointia Pirkanmaalla

ITS Factory edistää älyliikenteen innovointia Pirkanmaalla

Tampereen seudulle on perustettu ITS Factory -nimeä kantava yhteenliittymä, jonka avulla pyritään edistämään pirkanmaalaisen älyliikenteen kokeilu- ja innovaatiotoimintaa. Mukana on myös TTY ja Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Älyliikenne elää Euroopassa ja Suomessakin voimakasta nousukautta. Yhtenä älyliikenteen edistämisen keinona on perustaa laajoja koealueita, joilla voidaan tutkia, testata ja kehittää erilaisia tekniikoita ja järjestelmiä. Tällaisia kaupunkien kokoisia koealueita on Euroopassa muutamia ja nyt pirkanmaalaiset ITS-toimijat tavoittelevat samanlaista statusta Tampereen seudulle. Testialueiden potentiaalisia käyttäjiä ovat suuret eurooppalaiset toimijat, kuten autotehtaat ja järjestelmien kehittäjät, sekä tietysti erilaiset kotimaiset osapuolet.

Paikalliset yliopistot ovat jo toteutetuilla testialueilla – ja suurissa ITS-hankkeissa muutenkin – hyvin arvostettuja kumppaneita. Yhteenliittymän muut osapuolet näkevätkin TTY:n roolin ITS Factoryssa erittäin merkittävänä. Toisaalta solmittu sopimus edesauttaa merkittävästi TTY:n älyliikenteeseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Luonnollisesti asianosaisena toimii myös Tampereen kaupunki, joka on liittänyt älyliikenteen kehittämisen myös omiin toimintalinjoihinsa.