Artikkeli: Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen

Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen

Luotettavuus on yksi kriittisimmistä tekijöistä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan ja asiakkaille tarjotun palvelun laadun kannalta. Helsingin seudun integroidussa joukkoliikennejärjestelmässä lähijunat toimivat koko järjestelmän runkona, mikä lisää niiden luotettavuuden tärkeyttä entisestään. Tässä valossa rautateiden viimeaikainen luotettavuus ei ole ollut lähimainkaan riittävällä tasolla. Tämän työn tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä siitä, kuinka pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen luotettavuutta voisi ja tulisi kehittää HSL:n näkökulmasta.

Täsmällisyystyö ei ole projekti, vaan prosessi. Strategiatyön tueksi työssä on esitetty 12 strategista teesiä, joita noudattamalla lähijunaliikenteen luotettavuutta on mahdollista parantaa pitkäjänteisesti. Eri osapuolten, erityisesti liikenteen tilaajan, liikennöitsijän ja radanpitäjän, yhteistyötä on lisättävä ja rooleja täsmennettävä. Toimintatapoihin ja toimenpiteisiin on sitouduttava nykyistä aktiivisemmin, niiden edistämistä ja toteutumista on seurattava. Työssä esitetyt toimenpiteet täsmällisyyden parantamiseksi ovat strategisen tason teesien mukaisia.

Työn toimeksiantajina ovat olleet HSL Helsingin seudun liikenne, Liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy. Toteutuksesta ovat vastanneet Tampereen teknillinen yliopisto ja WSP Finland Oy.


Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen -raportti (pdf) HSL:n sivuilla
‹ HSL:n julkaisuja 26/2011 · ISBN 978-952-253-114-8 · ISBN 978-952-253-115-5 ›

English summary included / Improving the reliability of Helsinki region commuter train services
Med svenskt sammandragFörbättring av pålitligheten i Helsingforsregionens närtågstrafik