Artikkeli: Tutkimusraportti: Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ – vuosiraportti 2009

Tutkimusraportti: Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ – vuosiraportti 2009

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo (HDENIQ) -projekti jatkaa raskaiden maantieajoneuvojen energiankulutuksen, päästöjen ja turvallisuuden tutkimusta aikaisempien HDEnergia- ja RASTU-projektien hengessä. HDENIQ on osa VTT:n koordinoimaa TransEco-tutkimusohjelmaa.

Vuosiraportissa kuvataan projektikokonaisuuteen sisältyvää tutkimustoimintaa vuoden 2009 aikana. Tampereen teknillinen yliopisto on ollut mukana selvittämässä mahdollisuuksia asiakaskohtaisen päästöjen ja energiankulutuksen mittaamiseen ja raportointiin sekä kehittämässä menetelmiä energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi.

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ – vuosiraportti 2009 (pdf) TransEco-tutkimusohjelman sivuilla
‹ Tutkimusraportti VTT-R-04540-10 ›