Post: Energiatehokkuus tuo kilpailukykyä

Energiatehokkuus tuo kilpailukykyä

Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Energiatehokkuuden parantaminen leikkaa kuljetusyrityksen kustannuksia ja parantaa suoraan tulosta ja kilpailukykyä. Kuljetusyrityksillä on käytettävissään laaja joukko toimenpiteitä, mutta niiden kunnollinen hyödyntäminen edellyttää energiatehokkuuden mittaamista.

Mittaaminen parantaa myös kuljetusyrityksen kilpailukykyä asiakkaiden suuntaan, koska tulevaisuudessa asiakas odottaa kuljetusyritykseltä entistä täsmällisempää tietoa kuljetusten ympäristövaikutuksista. Tämä käy ilmi Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin kuljetusalan energiatehokkuuden raportointia ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointia.

Hankkeen tärkeimpiä tuloksia on koottu TransEco-tutkimusohjelman tietokorttiin:
Liikenteen parhaita käytäntöjä -tietokortti: Energiatehokkuus tuo kilpailukykyä (pdf)

Hankkeen loppuraportti on julkaistu TTY:n julkaisusarjassa:
Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi -raportti

Lisätietoja tutkimuksesta: tutkija Heikki Liimatainen