Artikkeli: Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Tutkimus on katsaus pyöräilyn ja kävelyn laskentojen toteuttamismenetelmiin. Pyöräily- ja jalankulkuliikenteen laskennat eivät ole samalla tasolla moottoriajoneuvoliikenteen laskentojen kanssa, vaan liikennemäärät ovat usein arvioita. Liikennemäärien puuttuessa myös jalankulun ja pyöräilyn väyläinvestointeja ja muita infrastruktuuriparannuksia on vaikea kohdentaa ja perustella.

Jalankulku ja pyöräily ollaan vähitellen tunnustamassa kilpailukykyisiksi liikennemuodoiksi kaupunkimaisten taajamien pinta-alan kasvaessa ja ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Päästövähennyksiä ja pyörä- ja kävelyliikenteen määrien kasvutavoitteita asetetaan, mutta tavoitteiden mittaaminen ei ole vielä yhtä kehittynyttä kuin moottoriajoneuvoliikenteessä. Tästä syystä jalankulun ja pyöräilyn laskentojen aloittamiselle ja laskentojen kehittämiselle on selkeä tarve.

Työssä tarkastellaan Suomen tämän hetkisiä laskentakäytäntöjä ja perehdytään automaattisiin laskentalaitteisiin ja niiden toimintaan. Työn yhteydessä on suoritettu automaattilaskinten tarkkuutta tutkivia vertailulaskentoja laskinten luotettavuuden selvittämiseksi niin kesä- kuin talviolosuhteissa.  Lisäksi on haastateltu alan asiantuntijoita useista Euroopan, Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin parhaista pyöräily- ja kävelykaupungeista, minkä avulla on koottu laskentojen parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä. Näiden esimerkkien pohjalta on luotu Suomeen sopiva pyöräilyn ja jalankulun laskentaohje, jota eri tahojen on helppoa ja edullista noudattaa.

Keskeisessä asemassa laskennoissa on pitkäjänteinen työ aikasarjojen keräämiseksi ja vertailuaineiston saamiseksi. Käsinlaskennat tarjoavat matalan kynnyksen laskentojen aloittamiseen ja yhä kehittyvät automaattilaskimet tarjoavat mahdollisuuden pidempiaikaisen laskentatiedon keräämiseen sekä laskentatiedon automaattiseen tallentamiseen ja muokkaamiseen haluttuun muotoon. Tärkeää on innostaa mahdollisimman moni taho suorittamaan laskentoja, jotta mahdollisuudet laskentatiedon käyttöön yhä useampiin tarkoituksiin paranevat.

Tutkimus on Terhi Luukkosen diplomityö, ja se on osa laajempaa pyöräilyä ja kävelyä edistävää PYKÄLÄ-projektia. Tiivistetty versio työstä on julkaistu Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa nimellä Pyöräilyn ja kävelyn laskennat – ohjeita käytännön työhön.