Artikkeli: Diplomityö: Maailman lentoliikenteen nykytila ja kehitysnäkymät

Diplomityö: Maailman lentoliikenteen nykytila ja kehitysnäkymät

Lentoliikenteen markkinat muuttuvat jatkuvasti eri tavoin sekä alueellisesti että globaalisti. Lentoyhtiöt pyrkivät vastaamaan matkustuskäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin, mutta myös luomaan uutta kysyntää. Lentoyhtiöiden strategioiden ja toimintatapojen muuttuessa myös lentoasemien rooli ja merkitys muuttuvat. Työssä on tutkittu, millainen on lentoliikenteen nykytila globaalilla tasolla ja mitkä ilmiöt siihen ovat vaikuttaneet. Tämän perusteella on arvioitu lentoliikenteen tulevaisuudennäkymiä 5–10 vuoden aikajänteellä ja niiden vaikutuksia pääasiassa Euroopassa ja Suomessa. Pääpaino on matkustajalentoliikenteessä, mutta työssä käsitellään myös lentorahtia.

Perinteiset verkostolentoyhtiöt kilpailevat lyhyillä matkoilla halpalentoyhtiöitä ja pitkillä matkoilla Lähi-idän yhtiöiden kanssa. Kilpailu on parantanut matkustajan asemaa, mutta etenkin verkostolentoyhtiöiden toiminta on vaikeutunut. Euroopassa kilpailu tulee tulevaisuudessa kasvamaan, sillä Aasiassa lentoliikenteen vapautuessa kilpailu alueelta Eurooppaan päin kasvaa ja haastaa eurooppalaisia verkostolentoyhtiöitä. Halpalentoyhtiöiden kehittyminen Euroopassa näyttää mahdolliselta myös tulevaisuudessa.

Lentoasemakapasiteetti on Euroopassa ruuhka-aikoina täynnä, mutta niiden ulkopuolella kapasiteettia on tarjolla. Ongelmia syntyy lähinnä, jos kysyntää ei onnistuta ohjaamaan ruuhka-ajan ulkopuolelle lentomäärien kasvaessa. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ongelmaa voidaan pienentää lentoasematoimintojen tehostamisella ja suurempien lentokoneiden käyttämisellä. Myös vaihtoehtoisten lentoasemien käyttäminen tulevaisuudessa yleistyy.

Keski-Euroopassa raideliikenne voi toimia lentoliikenteen kilpailijana tai yhteistyössä saavutettavuusalueen parantamisessa ja syöttöliikenteen kasvattamisessa. Tulevaisuuden kannalta molempien järjestelmien kehittäminen yhdessä on tärkeää. Selkeiden rautatie- ja lentoasemien yhtymäkohtien tarve kasvaa myös tämän takia tulevaisuudessa.

Suomen lentoliikennekehitys on 2000-luvulla poikennut Ruotsin ja Norjan kehityksestä. Alueellisten lentoasemien kehitys Suomessa on selkeästi vähäisempää. Tämä vaikuttaa myös alueellisen matkailun ja elinkeinoelämän kehitykseen, koska alueellista liikennettä on hyvin vähän. Suomessa aluelentoasemilla on kuitenkin edellytykset parantaa yhteyksiä ja alueiden taloudellista tilannetta, kunhan niitä kehitetään siihen suuntaan.

Lentorahdin tarve voi vähentyä tulevaisuudessa 3d-tulostuksen siirtäessä tuotantoa paikalliseksi. Tekniikan yleistymiseen kuluu kuitenkin vielä aikaa. Samalla tulostus mahdollistaa keveämpien lentokoneenosien valmistamisen. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa polttoainekustannusten ja päästöjen vähentämisen.


Riku Virin diplomityö: Maailman lentoliikenteen nykytila ja kehitysnäkymät
English summary included / The present and the future of air transport in the world