Artikkeli: Diplomityö: Joukkoliikenteen kysynnän vaihtelut ja niihin vaikuttaminen

Diplomityö: Joukkoliikenteen kysynnän vaihtelut ja niihin vaikuttaminen

Tässä työssä joukkoliikenteen kysynnän vaihteluita tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudulla. Työssä tutkitaan, millä keinoin kysyntää voitaisiin levittää laajemmalle ajanjaksolle. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat koulumatkat Tampereella, joita on noin 30 prosenttia aamuruuhkapiikin matkoista. Ongelmaa tarkastellaan Tampereen joukkoliikenteeltä saadun matkakorttidatan avulla. Aineiston avulla tarkastellaan, mitä vaikutuksia kouluaikojen 15, 30 ja 60 minuutin porrastamisella olisi aamun ja iltapäivän kysyntäpiikkeihin koko verkon osalta sekä tarjontaan muutamalla joukkoliikenteen linjalla Tampereella.

Kaupunkijoukkoliikenteen kuormituksessa on nähtävissä selvät piikit aamuisin ja iltapäivisin. Piikit aiheutuvat koulu- ja työmatkaliikenteestä. Epätasainen kysyntä ruuhkauttaa joukkoliikennevälineitä ja pakottaa lisäämään tarjontaa. Ruuhkatunneiksi lisätty kalusto on vajaakäytössä muun vuorokauden, mikä on epätaloudellista ja nostaa ruuhkavuorojen liikennöintikustannuksia. Tampereella ruuhkatuntien, klo 7–8 ja klo 15–17, aikana tehdään noin 30 prosenttia päivän joukkoliikennematkoista. Kysynnän vaihteluista aiheutuvien lyhyiden, alle viiden tunnin, autokiertojen kustannukset ovat Tampereella vuodessa noin 4,5 miljoonaa euroa.

Porrastamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä muutoksia joukkoliikenteen pahimpaan ruuhkapiikkiin aamulla. Vaikutukset ovat sitä suurempia, mitä enemmän oppilaita pystytään porrastamaan. Iltapäivällä vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät ja liian suuret koululaisiin kohdistuvat porrastukset saattavat jopa lisätä iltapäivän pahimman ruuhkapiikin matkustajamääriä. Porrastusten vaikutukset jakautuvat usealle linjalle, joten vaikutukset tarjontaan linjakohtaisesti ovat pieniä. Suurin potentiaali kustannussäästöille löytyy linjoilta, joilla tarjonta ja kysyntä ovat nykytilanteessä suurta ja epätasaista. Kustannussäästöjen synnyttämiseksi on porrastuksia tehtävä isossa mittakaavassa, eli lähes kaikkien koulujen alkamisaikoja on siirrettävä 15–30 minuutilla.


Ruut Haapamäen diplomityö: Joukkoliikenteen kysynnän vaihtelut ja niihin vaikuttaminen
English summary included / Spreading peak demand in public transport