Artikkeli: Diplomityö: Aasian kehittyvät lentoliikennemarkkinat

Diplomityö: Aasian kehittyvät lentoliikennemarkkinat

Maailmantalouden painopiste on siirtymässä Aasiaan, mikä osaltaan aiheuttaa sen, että Aasian lentoliikennemarkkinat ovat kehittymässä maailman suurimmiksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Aasian lentoliikenteen kehityksen taustatekijöitä, nykytilaa ja hahmottaa näkyvissä olevia trendejä. Kehityssuuntia hahmotetaan neljän lentoliikenteen eri toimijaryhmän kautta, joita ovat lentoasemat, lentomatkustajat, lentoyhtiöt sekä lentokonevalmistajat. Tutkimus on toteutettu kirjallisuusselvityksenä. Aineistoa on täydennetty kahdella asiantuntijahaastattelulla.

Aasialainen lentomatkustaja on vaurastumassa koulutustason, tulotason sekä hyvinvoinnin kasvun seurauksena. Vaurastumisen johdosta Aasiaan, ja erityisesti Kiinaan, on kehittymässä suuri keskiluokka. Lentomatkustamisen kysyntään vaikuttavat lentolipun hinta, lentomatkustajan tulotaso ja lentoyhtiön palvelutaso. Keskiluokasta kilpailevat niin halpalentoyhtiöt kuin verkostolentoyhtiötkin. Halpalentoyhtiöiden kilpailuetuna on halpa kustannusrakenne ja halvempi lentolippu. Korkean kustannusrakenteen omaavat verkostolentoyhtiöt pyrkivät vastaamaan kysyntään korkealla palvelutasolla ja edullisella hinnalla. Lentoyhtiöiden tavoitteena on palvella mahdollisimman montaa asiakassegmenttiä. Lentoyhtiökonsernit omistavat alueellisia lentoyhtiöitä, verkostolentoyhtiöitä, lyhyen matkan sekä pitkän matkan halpalentoyhtiöitä.

Myös lentoasemat ovat murroksessa kasvavan lentomatkustamisen myötä. Aasiassa on vähän halpalentoasemia ja -terminaaleja. Erityisesti halpalentoterminaaleja tullaan rakentamaan lähivuosina. Vuonna 2015 ASEAN-maissa (Brunei, Kambodža, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam) on tarkoitus poistaa lentoliikenteen sääntelyä koskevat rajoitukset. Tämän seurauksena kilpailu kovenee ja lentomatkustaminen kasvaa entisestään. Muilla kuin aasialaisilla lentoyhtiöillä ei ole omaa reittiverkostoa Aasiassa. Kasvavat markkinat voivat houkutella eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia lentoyhtiöitä. Toisaalta aasialaiset voivat vallata muita markkinoita, sillä lentoyhtiöt ovat vähenevissä määrin kytköksissä kotimaahansa.

Tutkimusaineiston perusteella tulevaisuudessa maailman joka kolmas lento tullaan lentämään Aasiassa. Lisäksi lentokoneiden määrä Aasiassa tulee kolminkertaistumaan. ”Now everyone can fly” tulee olemaan yksi Aasian kehityssuuntia.

Tutkimus on Jussi Korkeelan diplomityö.

Lataa diplomityö (pdf)

English summary includedEmerging aviation markets in Asia