Artikkeli: DHL Express ja pikakuljetusliiketoiminta herättivät kiinnostusta Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla

DHL Express ja pikakuljetusliiketoiminta herättivät kiinnostusta Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla

Keskiviikkona 13.9. oli syksyn 2017 ensimmäinen vierailuluento Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla. DHL Expressin myyntijohtaja Oktay Nuri piti TTY:n opiskelijoille esityksen pikakuljetusyrityksen toiminnasta, palveluista, palvelumalleista ja -tuotannosta sekä uudistumisesta. Deutsche Post DHL Group maailman suurimpana logistiikkayrityksenä ja DHL Express tarjosivat opintojakson kannalta erinomaisen yritysesimerkin siitä, millaisia globaaleja palvelutarpeita ja -ratkaisuja on ja miten nämä muuttuvat tulevaisuudessa. Pikakuljetukset palvelevat kaikkea elinkeinoelämää (mm. autoteollisuus, energia, vähittäiskauppa, finanssiala) ja julkista sektoria, kuten maanpuolustusta ja julkista terveydenhuoltoa.

Pikakuljetusliiketoiminnan keskeisiä muutostekijöitä, jotka ajavat liiketoiminnan uudistumista, ovat vähäpäästöisyys, sähköistyminen, automatisaatio, verkkokaupan kasvu ja digitalisaatio. Vähäpäästöisyyteen tai kokonaan (lähi)päästöttömyyteen tähdätään mm. polkupyörien ja sähköajoneuvojen hyödyntämisellä jakelussa ja energiatehokkuuden parantamisella. Ilmastoneutraaleihin kuljetuksiin on mahdollisuus jo nyt päästöjä kompensoivilla palveluilla, kuten GoGreen palvelu DHL:llä. Vihreän logistiikan kysynnän kasvu välittyy myös asiakaskunnasta. DHL on linjannut sekä lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteita että missiona nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä, joilla tuetaan tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 2 asteeseen. Sähköistymiseen liittyen DHL tuottaa omia sähköisiä jakeluautoja ja automaatiossa kehityshankkeita on mm. terminaalien sisälogistiikassa ja pakettikuljetusten drone-kokeiluissa, joilla tehtävät kuljetukset voidaan kytkeä esimerkiksi pakettiautomaatteihin. Rajat ylittävän verkkokaupan vuosikasvun on ennustettu olevan noin 25 %, ja silloin kun lähetysten arvo on korkea, käytetään usein myös pikakuljetuksia. Digitalisaatio puolestaan läpileikkaa suurta osaa toiminnasta ja näkyy erimerkiksi lähetysten reaaliaikaisena seurantana. Vihreään logistiikkaan liittyen voidaan myös laskea ja seurata hiilidioksidipäästöjä.

Vierailuluennon lopussa opiskelijat pohtivat 3 – 5 hengen ryhmissä kuljetuksia tarvitsevien yritysten (esim. verkkokaupat) ja kuljetusyritysten näkökulmasta kehityshaasteita ja -tarpeita. Työpajatyöskentelyssä pohdittiin mm. asiakasystävällistä tapaa B2C-toimituksille ja odotuksia ja tarpeita toimituspalvelulle kuten luotettavuutta, nopeutta, joustavuutta ja läpinäkyvyyttä (vihreät arvot, toimitusten seuranta). Opiskelijat tunnistivat monia suomalaistuotteita, joilla voisi olla ulkomailla kysyntää ja joita voitaisiin palvella verkkokaupparatkaisuin. Yhtenä teemana pohdittiin myös innovaatioita, joita pikakuljetustoimialalla voitaisiin soveltaa, kuten esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa, jakamistaloutta ja joukkoistamista, erilaisia kännykkäsovelluksia sekä digitalisaation lisähyötyjen saavuttamista esim. RFID-tunnistuksen avulla ja prosessien automatisoinnilla.

Kuljetusjärjestelmät-opintojakson vastuuhenkilöt Markus ja Harri haluavat kiittää Oktayta antoisasta vierailusta TTY:llä!