Avainsana: Vantaa

Finnair Cargo ja uusi lentorahtiterminaali Kuljetusjärjestelmät-opintojakson excursion kohteina

Finnair Cargon toimitusjohtaja Janne Tarvainen ja Cargo Excellence -johtaja Ari Soinola toivottivat perjantaina 25.11.2016 Kuljetusjärjestelmät-opintojakson vierailijat tervetulleiksi Finnairin pääkonttoriin Vantaalla. Oppimistapahtuman ja excursion aluksi johtajat kertoivat mm. lentorahtimarkkinoista, Finnairin ja Finnair Cargon strategiasta sekä uudesta lentorahtiterminaalista. Vierailun päätteeksi päästiin tutustumaan paikanpäälle rakenteilla olevaan lentorahtiterminaaliin. Reilut parikymmentä kiinnostunutta opiskelijaa ja Kuljetusjärjestelmät-opintojakson vastuuhenkilöt Harri Rauhamäki ja Markus Pöllänen pääsivät tutustumaan moderneihin suunnitteluratkaisuihin ja uuden teknologian ja automatisaation hyödyntämiseen yhdessä keskeisessä logistisessa solmupisteessä. Continue reading Finnair Cargo ja uusi lentorahtiterminaali Kuljetusjärjestelmät-opintojakson excursion kohteina

Asukkailta kerätään näkemyksiä Kuninkaankolmion palveluista ja kulkureiteistä

[Helsingin kaupungin 18.11.2011 julkaisema tiedote]

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kerätään asukkaiden mielipiteitä Kuninkaankolmion kehittämistarpeista karttapohjaisella kyselyllä. Suunnittelun tueksi toivotaan asukkailta näkemyksiä lähipalveluista, kulkureiteistä ja ympäristön viihtyisyydestä. Kyselyyn voi vastata vuoden loppuun asti.

Tutkimus liittyy Tekesin rahoittamaan Urbaani Arki tutkimushankkeeseen ja toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Kyselytutkimukseen on valittu Kuninkaankolmion alueelta satunnaisesti lähes 15 000 vastaajaa, jotka saavat marraskuussa kutsukortin tutkimukseen. Myös muut Kuninkaankolmion suunnittelusta kiinnostuneet voivat osallistua kyselyyn.

Internetissä olevalla lomakkeella voi merkitä ja arvioida karttapohjalle käyttämiään jalankulku- ja pyöräreittejä ja matkoillaan usein toistuvia kohteita. Lomakkeelle voi merkitä toiveitaan uusista jalankulku- ja pyöräreiteistä sekä joukkoliikenneyhteyksistä ja antaa yleisarvion omasta asuinalueestaan.

Kysely löytyy internet-osoitteesta www.pehmogis.fi/kuninkaankolmio

Vastaajat voivat antaa arvionsa myös Kuninkaankolmioon suunnitteilla olevien uusien asuinalueiden houkuttelevuudesta. Näitä alueita ovat

  • Helsinki: Honkasuo, Kuninkaantammi, Luutnantinpolku
  • Espoo: Rykmentinmäki, Uusmäki, Helmipöllönmäki, Painiitty
  • Vantaa: Vaskipuisto/Kaivoksela, Raappavuorentien varsi, Myyrmäen keskusta, Hämevaara–Vannepuisto, Pähkinärinne ja Pöllölaakso, Koivuvaarankuja

Kuninkaankolmiossa on tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea siten, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja liikkuminen sujuvaa kuntarajoista huolimatta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään asuinalueiden sekä palvelujen ja liikenneyhteyksien suunnittelussa.

Kuninkaankolmion omat sivut: www.kuninkaankolmio.fi

Lisätietoja tutkimuksesta

  • Helsingin kaupunki, Riikka Henriksson, suunnittelija, talous- ja suunnittelukeskus, puh. (09) 3102 5543
  • Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija, yrityspalvelut, puh. (09) 8392 7000
  • Espoon kaupunki, Lotta Kari-Pasonen, Leppävaaran aluearkkitehti, kaupunkisuunnittelukeskus, puh. (09) 8162 4106, 046 877 3704
  • Aalto-yliopisto, erikoistutkija Marketta Kyttä, puh. 050 512 4583
  • Tampereen teknillinen yliopisto, tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290

Tutkimusraportti: Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

Marja-Vantaan ja Aviapoliksen uusien ja jo olemassa olevien asuin-, liiketoiminta- ja työpaikka-alueiden sijainti rakenteilla olevan Kehäradan tarjoaman joukkoliikenneyhteyden varrella on tuonut esille tarpeen kehittää kestävästi ja tehokkaasti toimivia syöttö- ja asiointiliikennepalveluja koko matkaketjun osalta.

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä (SYÖKSY) -tutkimushankkeessa on haettu kehäradan varren, erityisesti Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueen syöttö- ja asiointiliikenteeseen kestäviä ja globaalisti monistettavia liikenneratkaisuja, jotka sijoittuvat perinteisen joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon. Ratkaisuissa hyödynnetään sähkökäyttöisiä tai muita matalan CO2-päästötason ajoneuvoja. Continue reading Tutkimusraportti: Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

SYÖKSY-hankkeen loppuraportti ja seminaariesitykset

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä (SYÖKSY) -tutkimushankkeen loppuraportti on julkaistu.

Raportti on ladattavissa hankkeen kotisivuilta tai suoraan tästä:
SYÖKSY -tutkimushankkeen loppuraportti

Vantaalla 21.9.2011 järjestetyn päätösseminaarin esitykset puolestaan löytyvät tästä:
SYÖKSY-päätösseminaarin esitykset

SYÖKSY-hankkeessa Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) selvittivät yhteistyössä kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteen palvelumalleja. Uudentyyppisillä vähäpäästöisillä liityntäliikennepalveluilla voitaisiin tarjota joukkoliikenteeseen pohjautuvia vaihtoehtoja päivittäiseen liikkumiseen Aviapoliksen ja Marja-Vantaan alueilla. SYÖKSY-hanke kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Lisätietoja:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290, hanna.kalenoja@tut.fi

Syöksy-hankkeen kotisivut:
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/SY%C3%96KSY

Tutkijat ehdottavat: lentokentälle etäohjatulla hybridi- tai sähköbussilla

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) ovat yhteistyössä selvittäneet kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteen palvelumalleja. Uudentyyppisillä vähäpäästöisillä liityntäliikennepalveluilla voitaisiin tarjota joukkoliikenteeseen pohjautuvia vaihtoehtoja päivittäiseen liikkumiseen Aviapoliksen ja Marja-Vantaan alueilla.

Aviapoliksen alueelle tutkijat ehdottavat ProBus-liikennepalvelumallia, joka toteutettaisiin joko hybridi- tai sähkökäyttöisenä kutsuohjattuna linja-autona. Liikennöinti voitaisiin aloittaa rajatulla kohderyhmällä lentoaseman, hotellien ja toimistokeskittymien sekä kauppakeskus Jumbon välillä jo ennen kehäradan valmistumista.

Sekä Aviapoliksen että Marja-Vantaan alueella voitaisiin soveltaa tulevaisuudessa myös Opt10-liikennepalvelumallia. Tässä mallissa matkustaja voisi tilata liikennevälineen luokseen esimerkiksi matkapuhelimella tai internetin kautta. Etävalvottu, ilman omaa kuljettajaa liikkuva palvelumalli olisi mahdollista ottaa käyttöön vuosina 2020–2030. Ennen automatisoitua vaihetta liikennepalvelu olisi mahdollista ottaa käyttöön kutsuohjattuna bussiliikenteenä, jolloin ajoneuvoa ohjaisi kuljettaja.

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä – tutkimushanke (SYÖKSY) kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Lisätietoja:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
erikoistutkija Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290, hanna.kalenoja@tut.fi

Syöksy-hankkeen kotisivut:
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/SY%C3%96KSY