Avainsana: työsuhdelippu

Tutkimusraportti: Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

Tutkimuksen tavoitteena on ollut laatia suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi ja kartoittaa työsuhdelipun käyttöönoton esteitä. Työssä laaditut suositukset perustuvat työnantajille ja joukkoliikenne­toimijoille suunnattuihin asiantuntijahaastatteluihin ja ryhmäkeskusteluihin. Continue reading Tutkimusraportti: Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

Tutkimusraportti: Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus

Vuoden 2005 alussa astui voimaan tuloverolain muutos, joka mahdollisti joukkoliikenteen työsuhdelipun käyttöönoton siten, että työnantaja voi maksaa enintään 25 prosenttia lipun hinnasta verottomana. Tampereen kaupunki otti huhtikuussa 2006 käyttöön henkilöstölle tarjottavan työsuhdematkalipun ensimmäisenä suurena työnantajaorganisaationa Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten työsuhdelipun käyttöönotto on onnistunut ja millaisia vaikutuksia työsuhdelipulla on ollut työtyytyväisyyteen. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Hankkeessa on kartoitettu joukkoliikenteen käytön lisäämiseen soveltuvaa keinovalikoima sekä kohdeyrityksiin soveltuvien keinojen toteutusvaihtoehtoja. Hankkeeseen on osallistunut kaikkiaan viisi kohdeyritystä, joiden avulla on kartoitettu toimenpiteiden soveltuvuutta erityyppisissä organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Continue reading Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla

Tutkimusraportti: Työsuhdematkalippu Tampereen kaupungin organisaatiossa

Tässä esiselvityksessä on kartoitettu työsuhdelipun käyttöönoton vaikutuksia Tampereen kaupungin organisaatiossa. Tampereen kaupungin palveluksessa oli vuonna 2002 noin 15 000 työntekijää. Työsuhdelipun käyttöönottoa on selvitetty neljällä erilaisella toteutusvaihtoehdolla. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa työsuhdelipun käyttöönottoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Työsuhdelipun käyttöönoton vaikutusten selvittäminen on yksi Tampereen kaupungin vuoden 2004 ympäristöstrategian liikennettä koskevista tavoitteista. Continue reading Tutkimusraportti: Työsuhdematkalippu Tampereen kaupungin organisaatiossa