Avainsana: toimitusketjun hallinta

Diplomityö: Asiakasarvon hallinta toimitusketjuissa

Tämä diplomityö on osa Tekesin rahoittamaa Determinants of value and vulnerability in customer-oriented service network -tutkimushanketta, joka on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä kuuden eri aloilla toimivan yrityksen kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä seikat tavaran tai palvelun toimittamisessa vaikuttavat asiakkaan arvokokemukseen ja miten niitä voidaan hallita osana toimitusketjun hallintaa. Continue reading Diplomityö: Asiakasarvon hallinta toimitusketjuissa

Journal article: Indicators of energy efficiency of supply chains

Energy issues have become increasingly important in supply chain management (SCM). Traditionally, the focus of the environmental impacts of SCM has been on transport chains, which are key functions in logistics. Therefore, many of the relevant measures to evaluate the energy efficiency of supply chains are related to transport chains and mileage. In order to affect transport demand and total energy consumption, the focus should be shifted from single shipments to the analysis of complete supply chains, including raw material procurement, inbound logistics, production and outbound logistics.

This paper presents examples of system boundaries and different types of indicators utilised in the measurement of the energy efficiency of supply chains. The case studies analyse the supply chains relating to the paper and metal industries. The results of these case study examples show that even in energy-intensive heavy industry, supply chain decisions can affect energy consumption significantly, although production phase dominates the overall energy consumption. Continue reading Journal article: Indicators of energy efficiency of supply chains

Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Kehittämisprojektin tavoitteena oli parantaa rakennustyömaan toimitusten ohjausta ja työmaan materiaalinhallintaa. Kehittämisessä sovellettiin systeemiteoriaa siten, että työmaan erillisille logistisille prosesseille pyrittiin luomaan yhteisiä ohjaustapoja. Tutkimus aloitettiin kirjallisuusselvityksellä ja haastattelututkimuksella. Näiden perusteella laadittiin pääasiassa tutkijatyönä parannusehdotuksia työmaan toimintatapoihin ja lopuksi osallistujayritysten henkilöstö priorisoi ehdotukset sekä ohjelmoi kolmen menetelmän käyttöönoton. Projektissa pyrittiin käytännönläheisiin ratkaisuihin ja kohdeyritysten sitouttamiseen. Continue reading Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa

Tämä julkaisu perustuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin sarjatoimitusyksikkökoodin (Serial shipping container code, SSCC) käyttöä erikoistavaroiden toimitusketjussa. Hankkeessa on tarkasteltu yhtä erikoistavaroiden logistiikkaketjua ja SSCC-koodin käyttöä sekä koodin käyttöön liittyviä hyötyjä ja edellytyksiä caseketjussa. Lisäksi hankkeessa on laadittu yleinen toimintamalli SSCC:n hyödyntämiseksi toimitusketjuissa laajemminkin. Continue reading Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa