Avainsana: täsmällisyys

Conference paper: Measuring railway traffic punctuality from the passenger’s perspective

Punctuality is an important success factor for railway traffic systems, and it is one that largely affect on passengers. Measuring punctuality in railways has many different applications. It can provide a measurement of quality, and can be used for example in individual investment projects or in scheduling. This article discusses punctuality from the point of view of the passenger and also discusses the current state of research on the subject. Previous studies made by the authors have noted that the customer’s point of view is inadequately studied in railway traffic and that punctuality has been neither extensively measured nor systematically monitored from the passenger’s perspective. Accordingly, this study focused on measuring the experienced punctuality of passengers rather than that of trains. Continue reading Conference paper: Measuring railway traffic punctuality from the passenger’s perspective

Conference paper: Toward in-depth analysis of train punctuality data

Punctuality (on-time performance, schedule adherence) is one of the most important success factors for a railway traffic system. Despite the importance of punctuality, there seems to be a lack of broad understanding when it comes to the formation of punctuality. Within a railway traffic system, delays concatenate easily, that is, a single delay is likely to cause many other delays, so-called secondary delays. To date, most of the studies related to delays have examined only stations and station-like systems. However, especially within a single-tracked infrastructure – as in Finland – a notable portion of secondary delays takes place outside stations. Thus, the examination of delay concatenation should be done by considering the whole network. Continue reading Conference paper: Toward in-depth analysis of train punctuality data

Selvitys: Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä – tapahtumat ja johtopäätökset

Vuoden 2009–2010 kaltaista talvea ei ole aiemmin koettu nykyisessä mittakaavassa hoidetun rautatieliikenteen aikana. Poikkeuksellinen talvi oli rautateille haasteellinen, ja junien heikko täsmällisyys oli rautatieliikenteen matkustajille ja asiakkaille erittäin harmillinen asia. Tässä julkaisussa esitetään yhteenveto talven tapahtumista: miten ja miksi talvi vaikutti rautatieliikenteen toimivuuteen. Continue reading Selvitys: Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä – tapahtumat ja johtopäätökset

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyystutkimuksen kirjallisuuskatsaus

Täsmällisyyden merkitys rautatieliikenteessä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Vaatimukset täsmällisestä liikenteestä ovat kasvaneet niin asiakkaiden kuin rautatiealan muiden toimijoiden keskuudessa. Rautatieliikenteen täsmällisyys on laajaalainen ja kompleksinen haaste, jonka taustoja ja tutkimusta on kuvattu tämän kirjallisuuskatsauksen avulla. Tuntemalla tutkimuksen nykytila ja trendit voidaan rautatieliikenteen täsmällisyyttä kehittää edelleen ja asemoida tuleva tutkimus olemassa olevaan tietämykseen. Continue reading Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyystutkimuksen kirjallisuuskatsaus

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Täsmällisyys on yksi keskeisistä matkustajien kokemista laatutekijöistä, minkä vuoksi tutkimuksessa käsiteltävät aiheet ovat erittäin tärkeitä. Täsmällisyyden mittaaminen ja analysointi ovat perusta, jolle junaliikenteen aikataulujen pitävyyttä voidaan rakentaa, parantaa ja kehittää, mikä puolestaan lisää rautatieliikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Täsmällisyys ja sen mittaaminen ovat ajankohtaisia aika ajoin esiintyvien täsmällisyyshaasteiden vuoksi. Continue reading Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen