Avainsana: talviliikenne

Selvitys: Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä – tapahtumat ja johtopäätökset

Vuoden 2009–2010 kaltaista talvea ei ole aiemmin koettu nykyisessä mittakaavassa hoidetun rautatieliikenteen aikana. Poikkeuksellinen talvi oli rautateille haasteellinen, ja junien heikko täsmällisyys oli rautatieliikenteen matkustajille ja asiakkaille erittäin harmillinen asia. Tässä julkaisussa esitetään yhteenveto talven tapahtumista: miten ja miksi talvi vaikutti rautatieliikenteen toimivuuteen. Continue reading Selvitys: Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä – tapahtumat ja johtopäätökset

Tutkimusraportti: Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät

Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, mitkä muutostekijät vaikuttavat talviliikenteeseen ja erityisesti henkilöautoiluun sekä tarkastella näiden tekijöiden oletettavia vaikutuksia. Muutostekijöitä ja näiden vaikutuksia pohdittiin seuraavien 5–10 vuoden aikajänteellä. Tarkastelu keskittyi Suomeen, joskin valtaosa tarkasteltavista tekijöistä esiintyy ja vaikuttaa samalla tavalla myös muualla. Continue reading Tutkimusraportti: Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät

Tutkimusraportti: Keliolosuhteet ja henkilöautoliikenteen riskit

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten talven erilaiset keliolosuhteet vaikuttavat henkilöautojen onnettomuusriskiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös talviajan liikenneonnetto­muuksien ominaisuuksia sekä erilaisten talvikelien esiintymistä. Kelillä tarkoitetaan tässä tutki­muksessa tienpinnan tilaa, johon sään lisäksi vaikuttavat mm. tien muut ominaisuudet sekä tien hoitotoimenpiteet. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuustutkimuksen lisäksi tilastoanalyysi, jossa yhdistettiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) onnettomuustilastoja sekä Tiehallinnon talvihoidon laadunseuranta-aineistoa eri keliolosuhteiden riskin laskemiseksi. Continue reading Tutkimusraportti: Keliolosuhteet ja henkilöautoliikenteen riskit