Avainsana: pysäköintitutkimus

Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Pysäköintijärjestelyillä on suuri merkitys keskustan vetovoiman ja viihtyisyyden näkökulmasta. Kaupunkikeskustoissa pysäköinti on tärkeä osa liikennejärjestelmää, ja vaikuttaa matkojen suuntautumiseen, kulkutavan valintaan ja myös laajemmin liikkumistottumuksiin. Tässä tutkimuksessa on kerätty tietoa Tampereen keskustan pysäköinnin nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Continue reading Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Tampereen keskustassa autolevilta kysytään pysäköinnistä

Tampereen keskustaan pysäköiviä autoilijoita haastatellaan 16.–18.4. Haastattelut liittyvät keskustan pysäköintitutkimukseen, jossa kartoitetaan pysäköintipaikkojen tarjontaa, käyttöastetta sekä pysäköinnissä tapahtuneita muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Pysäköintihaastatteluilla kerätään tietoa autolla keskustaan kulkevien pysäköintitottumuksista, muun muassa pysäköintipaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä, pysäköinnin pituudesta, matkan tarkoituksesta sekä tarpeista pysäköintiolosuhteiden kehittämiseksi. Tutkimuksessa selvitetään myös pysäköinnin kannalta ongelmallisia kohteita.

Muutaman minuutin mittaisia haastatteluja tehdään tiistaista torstaihin 16.–18.4.2013 keskustan pysäköintilaitoksissa sekä kadunvarsien ja erillisalueiden pysäköintipaikoilla. Haastatteluja on tekemässä noin 25 haastattelijaa.

Keskustan pysäköintijärjestelyjä kartoitetaan tammikuussa käynnistyneessä tutkimuksessa, jossa on päivitetty pysäköintipaikkojen määrää koskevat tiedot. Pysäköintitutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää tulevina vuosina keskustan liikennejärjestelyjen suunnittelussa.

Keskustan alueeseen kuuluu pysäköintitutkimuksessa Näsijärven ja Pyhäjärven välinen alue, joka rajautuu idässä Tammelan puistokatuun ja lännessä Mariankatuun ja Kortelahdenkatuun. Alueesta on rajattu pois Osmonmäki ja Armonkallio. Tutkimusta teettävät Tampereen kaupunki, Finnpark Oy ja Pirkanmaan ELY-keskus. Syyskuussa valmistuvan tutkimuksen toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Netissä voi antaa palautetta huhtikuun ajan

Pysäköintihaastattelujen lisäksi Tampereen keskustan pysäköintijärjestelyistä kerätään tietoa karttapohjaisella nettikyselyllä. Nettikyselyssä vastaajat voivat nostaa esille kehittämiskohteita niin asiointi‑, työpaikka- kuin asukaspysäköinninkin näkökulmista. Nettikyselyssä voi antaa palautetta myös keskustan pyöräpysäköintijärjestelyistä. Nettikyselyyn voi osallistua huhtikuun loppuun asti osoitteessa http://www.tut.fi/verne/pysakointitutkimus

Pysäköintipaikkojen määrä on Tampereen keskustassa kasvanut

Tuoreen Tampereen seudun liikennetutkimuksen mukaan Tampereen keskustaan suuntautuvien ja keskustasta lähtevien matkojen määrä on arkisin noin 275 000, josta henkilöautoilla tehdään noin 110 000. Pysäköinti on yksi tärkeimmistä kaupunkikeskustan liikenteen sujuvuuteen, kulkutavan valintaan ja keskustan viihtyisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Keskustan pysäköintitarjontaa hyödyntävät niin keskustassa asioivat, siellä työskentelevät kuin keskustan asukkaatkin. Tarve pysäköinnille vaihtelee muutaman minuutin lyhytaikaispysäköinnistä aina pitkäaikaiseen monen vuorokauden mittaiseen pysäköintiin. Pysäköintipaikkojen tarjonnalla, sijoittelulla sekä hinnoittelulla voidaan vaikuttaa pysäköinnin sujuvuuteen ja laajemmin keskustan vetovoimaan.

Tampereen keskustassa on noin 11 600 julkista pysäköintipaikkaa, joista lähes 60 prosenttia sijaitsee pysäköintilaitoksissa ja loput kadunvarsilla tai erillisalueilla. Lähes 85 prosenttia paikoista on maksullisia. Kiekolla rajoitettuja pysäköintipaikkoja on hieman alle 1000 ja rajoittamattoman pysäköinnin paikkoja noin 600. Kadunvarsipaikoista noin 60 prosenttia on maksullisia.

Edellinen Tampereen keskustan pysäköintitutkimus tehtiin 10 vuotta sitten keväällä 2003. Tuolloin keskustassa oli noin 9500 julkista pysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikkojen määrä on kymmenen vuoden aikana kasvanut hieman yli viidenneksellä. Lähes kaikki uudet paikat on tehty pysäköintilaitoksiin. Kadunvarsilla sijaitsevien paikkojen määrä ei ole juurikaan viime vuosina muuttunut. Pysäköinnin maksullisuusalue on hieman kasvanut ja pysäköintikiekolla sallittujen pysäköintipaikkojen määrä on vähentynyt noin 100 paikalla.

Paikkojen määrä on kasvanut eniten Tampellan alueella, joka on pääosin rakentunut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana. Hämpin parkki on lisännyt paikkojen määrää huomattavasti keskustan itäosassa. Paikkojen määrä on kasvanut kaikilla alueilla lukuun ottamatta keskustan lounaisosaa, jossa paikkojen määrä on hieman pienentynyt, kun aiemmin pysäköintikäytössä olleita rakentamattomia tontteja on otettu käyttöön.

Lisätietoja

Tampereen teknillinen yliopisto: tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290 ja tutkija Kaisa Karhula puh. 050 300 9053

Tampereen kaupunki: suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518


Tutkimusraportti: Tampereen keskustan pysäköintitutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa keskustapysäköinnistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa on toteutettu laaja kenttä- ja haastattelututkimus, jolla on selvitetty pysäköinnin määrää ja laadullisia ominaisuuksia, kuten pysäköintiaikaa, matkan tarkoitusta, ajoneuvojen henkilölukua, pysäköinnin toistuvuutta ja pysäköintitottumuksia. Tavoitteena on toisaalta ollut tuottaa perustietoja pysäköinnin operatiiviseen suunnitteluun ja toisaalta lähtötietoja pysäköinnin strategiseen suunnitteluun, joka kytkeytyy laajemmin liikennejärjestelmän suunnitteluun keskustassa ja koko kaupunkiseudulla. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen keskustan pysäköintitutkimus