Avainsana: opetus

Verne- ja Tampere3-esittely Tie & Liikenne 5/2016 -lehdessä

Suomen Tieyhdistyksen julkaiseman Tie & Liikenne -lehden numerossa 5/2016 käsitellään mm. tietomallinnusta infrahankkeissa, liikenneyhteyksiä ja yrityksiä sekä liikennealan opetusta ja tutkimusta. Kaksi jutuista liittyvät TTY:hyn ja Verneen. Sivuilla 18 – 19 esitellään Verneä ja sivuilla 20 – 22 Tampere3-hanketta.

Tie & Liikenne -lehden numero 5/2016 luettavissa verkossa tästä.

Oppikirja: Liikennetekniikan perusteet

Liikenne on nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden kulmakiviä. Hyvä liikennejärjestelmä ei synny sattumalta, vaan korkeatasoisen suunnittelutaidon tuloksena. Tämä kirja antaa ensimmäisen käsityksen siitä, millaisia asioita täytyy hallita hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Julkaisu on täydennetty painos aiemmin ilmestyneeseen opetusmonisteeseen. Liikennetekniikan perusteet julkaistiin vuonna 2002, ja sitä täydennettiin vuonna 2006. Continue reading Oppikirja: Liikennetekniikan perusteet

Oppikirja: Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus liittyy kaikkien ihmisten arkipäivään, ja turvallinen liikenne on osa hyvää elinympäristöä. Liikenneturvallisuus kytkeytyy myös moniin työtehtäviin: joko suoraan liikenneturvallisuuden asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi maankäytön ja liikenneympäristön suunnittelutehtävissä, ajoneuvojen turvallisuuden kehittäjinä ja ylläpitäjinä, vuorovaikutus- ja tiedottamistyössä tai välillisesti vaikkapa työhön liittyvien liikkumistarpeiden kautta tai liikenneturvallisuuden puutteiden synnyttäessä työtehtäviä, kuten poliisilla ja vakuutusyhtiöillä. Eri tehtävissä toimivilla asiantuntijoilla on kuitenkin vain harvoin liikenneturvallisuuden opintoja tai laajaa tietämystä tukenaan liikenneturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä aloittaessaan. Työssä oppiminen ja tiedon siirtyminen kokeneimmilta ovatkin tyypillisiä tapoja perehtyä liikenneturvallisuuteen.

Kirjan tavoitteena on tukea perehtymistä ja samalla pysyvää toimimista liikenneturvallisuustehtävissä. Nykyisin tieto on usein sirpaleista, eikä kokonaiskuvan synnyttäminen ole helppoa. Tämän vuoksi tavoitteena onkin esittää liikenneturvallisuuden perusasiat tiiviisti ja selkeästi. Samalla materiaali palvelee myös alan perusoppikirjana. Continue reading Oppikirja: Liikenneturvallisuus

Aiheesta analyysiin – Tukipaketti kandidaatin- ja diplomityön tutkimusprosessiin

Tämän tukipaketin tarkoituksena on täydentää Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytteen kirjoitusohjeita. Tavoitteena on opastaa tutkimustaan aloittavaa opiskelijaa prosessiin, jonka lopputuloksena on tutkimusraportti, esimerkiksi seminaarityö, kandidaatintyö tai diplomityö. Tukipakettiin on koottu pähkinänkuoreen tutkimusprosessin vaiheet ja opastus eri vaiheissa ilmeneviin ongelmiin. Continue reading Aiheesta analyysiin – Tukipaketti kandidaatin- ja diplomityön tutkimusprosessiin