Avainsana: nuoret

Tutkimusraportti: Liikkuminen – liikennettä ja liikuntaa

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät velvoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ovat kiristyneet. Samaan aikaan huoli väestön terveydentilasta (ylipaino, vähäinen liikunta) ja liikunnan kallistumisesta kasvaa. Kävelyn ja pyöräilyn suosiminen kulkutapoina edistää kansanterveyttä, on edullista ja vähentää liikenteen tuottamia kasvihuonekaasujen päästöjä, joten siksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kannattaa panostaa yhteiskunnan taholta.

Continue reading Tutkimusraportti: Liikkuminen – liikennettä ja liikuntaa

Miten parantaa nuorten mopoautoilun turvallisuutta?

Mopoautoilun turvallisuus on noussut voimakkaasti esille viime aikoina. Vaikka Suomessa mopoautoja on edelleen verrattain vähän (vuoden 2013 lopussa liikennekäytössä oli 7900 mopoautoa), niillä tapahtuu suhteessa paljon vahinkoja. Nuoret ovat yksi keskeinen mopoautoilijaryhmä, joiden kokemuksia on selvitetty nyt valmistuneessa tutkimuksessa.

Continue reading Miten parantaa nuorten mopoautoilun turvallisuutta?

Tutkimusraportti: Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä

Nuorten liikenneturvallisuustyö tarvitsee mahdollisimman monipuolisen verkoston. Tärkeää on saada tulevaisuudessa mukaan myös uusia tahoja, joiden toiminnassa liikenneturvallisuustyö ei vielä ole systemaattista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää uusien toimijoiden mahdollisuutta tulla verkostoon mukaan sekä aktivoida heitä yhteistyöhön ja toteuttamaan toimintamalleja lähitulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin nuorten omia näkemyksiä ja toiveita liikenneturvallisuustyöstä. Continue reading Tutkimusraportti: Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä

Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa lasten ja nuorten liikenneturvallisuustyön nykyisiä tarpeita ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tahoja valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa liikenneturvallisuustyön toimijaverkostoa ja heidän näkemyksiään ennakoivasta liikenneturvallisuustyöstä sekä verkoston yhteistyön mahdollisuuksista. Continue reading Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö