Avainsana: mittaaminen

Liikenteen markkinoiden toimintaympäristö

Tutkimusraportti: Liikenteen markkinat Suomessa

Liikenteen markkinoilla on tapahtumassa monia muutoksia. Kilpailu markkinoilla vapautuu ja Suomi kytkeytyy yhä tiiviimmin globaaliin toimintaympäristöön. Digitalisaatio mahdollistaa uusia toimintatapoja. Liikenteen ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään ja sääntelyä uudistamaan.  tehdyssä tutkimuksessa on jäsennetty liikenteen markkinoita Suomessa laajasti ja kuvattu markkinoiden ja osamarkkinoiden nykytilaa. Tutkimuksessa on tarkasteltu henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja logistiikan, liikenneinfrastruktuurin, liikenteen kulkuneuvojen sekä käyttövoimien markkinoita. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenteen markkinat Suomessa

Conference paper: Measuring railway traffic punctuality from the passenger’s perspective

Punctuality is an important success factor for railway traffic systems, and it is one that largely affect on passengers. Measuring punctuality in railways has many different applications. It can provide a measurement of quality, and can be used for example in individual investment projects or in scheduling. This article discusses punctuality from the point of view of the passenger and also discusses the current state of research on the subject. Previous studies made by the authors have noted that the customer’s point of view is inadequately studied in railway traffic and that punctuality has been neither extensively measured nor systematically monitored from the passenger’s perspective. Accordingly, this study focused on measuring the experienced punctuality of passengers rather than that of trains. Continue reading Conference paper: Measuring railway traffic punctuality from the passenger’s perspective

Conference paper: Toward in-depth analysis of train punctuality data

Punctuality (on-time performance, schedule adherence) is one of the most important success factors for a railway traffic system. Despite the importance of punctuality, there seems to be a lack of broad understanding when it comes to the formation of punctuality. Within a railway traffic system, delays concatenate easily, that is, a single delay is likely to cause many other delays, so-called secondary delays. To date, most of the studies related to delays have examined only stations and station-like systems. However, especially within a single-tracked infrastructure – as in Finland – a notable portion of secondary delays takes place outside stations. Thus, the examination of delay concatenation should be done by considering the whole network. Continue reading Conference paper: Toward in-depth analysis of train punctuality data

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Täsmällisyys on yksi keskeisistä matkustajien kokemista laatutekijöistä, minkä vuoksi tutkimuksessa käsiteltävät aiheet ovat erittäin tärkeitä. Täsmällisyyden mittaaminen ja analysointi ovat perusta, jolle junaliikenteen aikataulujen pitävyyttä voidaan rakentaa, parantaa ja kehittää, mikä puolestaan lisää rautatieliikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Täsmällisyys ja sen mittaaminen ovat ajankohtaisia aika ajoin esiintyvien täsmällisyyshaasteiden vuoksi. Continue reading Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Liikennehankkeiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on tuottaa vaikutuksia. Vaikutusten arviointi osana hankkeen suunnitteluprosessia antaa käsityksen hankkeen tai toimenpiteen vaikutuksista ja seurauksista, jotka kohdistuvat sekä liikenteeseen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen että ihmiseen itseensä. Vaikutusten arvioinnin laajuuden ja kattavuuden saavuttamiseksi liikennehankkeen vaikutukset on jaettu osa-alueisiin. Työssä on pyritty kehittämään vaikutusten arviointia seudullisessa liikennemallissa, josta esimerkkinä on ollut Tampereen seudun liikennemalli TALLI 2005. Continue reading Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa