Avainsana: logistiikka

Kestävämpää ja automatisoidumpaa logistiikkaa

Toimintaympäristön muutokset, kuten voimistuva tarve hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, digitalisaation mahdollistamat uudet toimintamallit ja automatisoitumiskehitys, vaikuttavat logistiikkaan ja kuljetuksiin 2020-lukua lähestyttäessä. Vaikka ympäristöhaittojen vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat olleet esillä jo vuosikymmeniä, nykyiset muutospaineet ohjaavat kehittämistä huomattavasti aiempaa suuremmalla painoarvolla. Continue reading Kestävämpää ja automatisoidumpaa logistiikkaa

DHL Express ja pikakuljetusliiketoiminta herättivät kiinnostusta Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla

Keskiviikkona 13.9. oli syksyn 2017 ensimmäinen vierailuluento Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla. DHL Expressin myyntijohtaja Oktay Nuri piti TTY:n opiskelijoille esityksen pikakuljetusyrityksen toiminnasta, palveluista, palvelumalleista ja -tuotannosta sekä uudistumisesta. Deutsche Post DHL Group maailman suurimpana logistiikkayrityksenä ja DHL Express tarjosivat opintojakson kannalta erinomaisen yritysesimerkin siitä, millaisia globaaleja palvelutarpeita ja -ratkaisuja on ja miten nämä muuttuvat tulevaisuudessa. Pikakuljetukset palvelevat kaikkea elinkeinoelämää (mm. autoteollisuus, energia, vähittäiskauppa, finanssiala) ja julkista sektoria, kuten maanpuolustusta ja julkista terveydenhuoltoa.

Continue reading DHL Express ja pikakuljetusliiketoiminta herättivät kiinnostusta Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla

Diplomityö: Asiakasarvon hallinta toimitusketjuissa

Tämä diplomityö on osa Tekesin rahoittamaa Determinants of value and vulnerability in customer-oriented service network -tutkimushanketta, joka on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä kuuden eri aloilla toimivan yrityksen kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä seikat tavaran tai palvelun toimittamisessa vaikuttavat asiakkaan arvokokemukseen ja miten niitä voidaan hallita osana toimitusketjun hallintaa. Continue reading Diplomityö: Asiakasarvon hallinta toimitusketjuissa

Liikenteen markkinoiden toimintaympäristö

Tutkimusraportti: Liikenteen markkinat Suomessa

Liikenteen markkinoilla on tapahtumassa monia muutoksia. Kilpailu markkinoilla vapautuu ja Suomi kytkeytyy yhä tiiviimmin globaaliin toimintaympäristöön. Digitalisaatio mahdollistaa uusia toimintatapoja. Liikenteen ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään ja sääntelyä uudistamaan.  tehdyssä tutkimuksessa on jäsennetty liikenteen markkinoita Suomessa laajasti ja kuvattu markkinoiden ja osamarkkinoiden nykytilaa. Tutkimuksessa on tarkasteltu henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja logistiikan, liikenneinfrastruktuurin, liikenteen kulkuneuvojen sekä käyttövoimien markkinoita. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenteen markkinat Suomessa

Viikko Isossa-Britanniassa logistiikan ja SCM-huippujen kanssa

Derbyn yliopistolla Englannissa järjestettiin 9.–11.9. kahdeskymmenes Logistics Research Network (LRN) konferenssi. Konferenssissa esitellään toimitusketjun hallinnan, logistiikan ja kuljetusten viimeisimpiä tuulia niin tutkijoiden kuin yritystenkin toimesta. Continue reading Viikko Isossa-Britanniassa logistiikan ja SCM-huippujen kanssa

Tutkimusraportti: Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Logistisena toimintaympäristönä kaupunki eroaa huomattavasti runkokuljetusten toimintaympäristöstä. Kaupungeissa etäisyydet ovat lyhyitä, mutta rakennusten tiivis sijoittelu ja olemassa oleva infrastruktuuri asettavat rajoituksia muun muassa kalustolle ja reittisuunnittelulle. Kaupunkilogistiikkaan liittyy lisäksi useita sidosryhmiä, joilla kaikilla on omat tarpeensa ja vaatimuksensa kaupunkilogistiikan kehittymiselle. Jatkuvasti muuttuva logistinen toimintaympäristö ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen edellyttävät uusien toimintamallien kehittämistä kestävämmän ja tehokkaamman kaupunkilogistiikan saavuttamiseksi. Continue reading Tutkimusraportti: Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Research report: Mining industry in Finland and Sweden

The Bothnian corridor is a vital  transport infrastructure for the economies of Finland and Sweden connecting them to the European network. This corridor is especially important for heavy industry transportation and the importance is increasing due to the development of mining industry and its raw material transportation.

This study is related to the Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) project’s WP5 called Economic impact of infrastructure on regional and industrial growth. It was issued to study the industrial future of Bothnian corridor area concentrating on mining and refining industries. The studied themes were transport infrastructure, the utilization of economic energy, and the potential for the development of refining industry. Also the influence of these themes on the Northern Central Europe was studied. The study was performed by VTT Technical Research Centre of Finland and Tampere University of Technology during February–May 2012. It is based on a review of previous research and available databases, on specialist interviews, on an internal workshop and on the knowledge and experience of the project group. Continue reading Research report: Mining industry in Finland and Sweden

Conference article: Building a national action plan for improving the energy efficiency and reducing the CO2 emissions of road freight transport

ABSTRACT

Purpose: Road freight transport is responsible for 24 percent of CO2 emissions from transport in Finland (LIPASTO 2011). Since many projections state that road freight transport will grow in the future, there is a growing need to find solutions to reduce the CO2 emissions, and improve the energy efficiency. The objectives of this study were (1) to identify the obstacles of improving the energy efficiency of road freight transport, (2) to identify possible measures for overcoming these obstacles and (3) to give recommendations on the measures which can be used to promote reaching of the targets. Continue reading Conference article: Building a national action plan for improving the energy efficiency and reducing the CO2 emissions of road freight transport

Conference article: Who is responsible when it finally happens? – Functional involvement in adopting green initiatives among logistics service providers

ABSTRACT


Purpose: Logistics service providers (LSPs) have started to transform their operations and strategy to be more effective from a green perspective. This transformation can mean opportunities to increase the company’s competiveness, but may also impose challenges and concerns how to organise this. One concern that can be of particular interest of LSPs is how to create organisational green awareness and translate green initiatives into practise in their transport and logistics operations. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the roles of green strategic commitment and organisation in LSPs’ adoption of green initiatives. Continue reading Conference article: Who is responsible when it finally happens? – Functional involvement in adopting green initiatives among logistics service providers

Journal article: Energy efficiency practices among road freight hauliers

Abstract

The reduction of greenhouse gases (GHG) is a highly prevalent public policy goal among European Union member countries. In the new White Paper on transport, the role of road freight transports in this is strongly emphasized. This far, however, the efficiency practices utilised in logistics firms are less studied. Drawing from policy goals and new survey data on 295 road transport firms our results show that hauliers are aware of the possible energy efficiency actions but lack the knowledge and resources to fully utilize them. Energy efficiency seems also to be unimportant for many shippers, so there are no incentives for hauliers to improve it. Examples from various countries show that clear energy efficiency improvements can be achieved with active cooperation between hauliers, shippers and policy makers. Continue reading Journal article: Energy efficiency practices among road freight hauliers