Avainsana: liikkumistarve

Tutkimusraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa päivittäiseen liikkumistarpeeseen sekä mahdollisuuksiin käyttää eri kulkutapoja. Yhdyskuntarakenteen on monissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan liikenteen energiankulutukseen. Kaupunkiseutujen liikenteen energiankulutusta on selitetty esimerkiksi asukastiheydellä, asumis- ja työpaikkarakenteella, toimintojen sijoittumisella ja joukkoliikenteen tarjonnalla. Tässä vyöhykeanalyysissa on tutkimusalueena Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunta sekä Riihimäen seutu. Tutkimusalueen yhdyskuntarakennetta on analysoitu vyöhykkeinä, joissa alueryhmät on jaettu joukkoliikenteen kannalta edullisiin vyöhykkeisiin, autovyöhykkeisiin sekä vyöhykkeisiin, joilla jalankulun ja pyöräilyn edellytykset ovat hyvät. Continue reading Tutkimusraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Tutkimusraportti: Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 – Esiselvitys

Esiselvityksen tavoitteena on ollut selvittää valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen sisältöön liittyviä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Tavoitteena on tuottaa tausta-aineistoa henkilöliikennetutkimuksen 2010–2011 ohjelmoinnista ja suorittamisesta tehtävälle tarjouspyynnölle. Tutkimuksen sisältöön liittyvien kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittämisen lähtökohtana ovat olleet aikaisemmat valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistot ja niiden käytöstä kerätyt käyttäjäkokemukset. Tavoitteena on ollut tunnistaa vertailukelpoisuuden säilymisen kannalta oleelliset kysymykset ja määrittelyt, joiden tulee säilyä ennallaan myös seuraavissa tutkimuksissa. Continue reading Tutkimusraportti: Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 – Esiselvitys