Avainsana: liikkumisen ohjaus

Tutkimusraportti: Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Julkisen sektorin toimien merkitys liikkumismahdollisuuksien kannalta on huomattavan suuri. Liikkumismahdollisuudet määrittyvät toisaalta liikennejärjestelmän (väylät), liikennepalvelujen (julkisen liikenteen palvelut) ja liikenteen hinnoittelun (esimerkiksi subventiot ja veromekanismit) kautta. Tässä esiselvityksessä selvitetään julkisen sektorin mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen liikennepalvelujen tarjonnan kautta. Continue reading Tutkimusraportti: Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Tutkimusraportti: Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus

Vuoden 2005 alussa astui voimaan tuloverolain muutos, joka mahdollisti joukkoliikenteen työsuhdelipun käyttöönoton siten, että työnantaja voi maksaa enintään 25 prosenttia lipun hinnasta verottomana. Tampereen kaupunki otti huhtikuussa 2006 käyttöön henkilöstölle tarjottavan työsuhdematkalipun ensimmäisenä suurena työnantajaorganisaationa Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten työsuhdelipun käyttöönotto on onnistunut ja millaisia vaikutuksia työsuhdelipulla on ollut työtyytyväisyyteen. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Hankkeessa on kartoitettu joukkoliikenteen käytön lisäämiseen soveltuvaa keinovalikoima sekä kohdeyrityksiin soveltuvien keinojen toteutusvaihtoehtoja. Hankkeeseen on osallistunut kaikkiaan viisi kohdeyritystä, joiden avulla on kartoitettu toimenpiteiden soveltuvuutta erityyppisissä organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Continue reading Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla