Avainsana: liikenneturvallisuus

Kaista-avustin pelastaisi kuin turvavyö

Kaista-avustin olisi voinut estää 27 prosenttia ajokaistalta ulosajautumisesta johtuneista kuolonkolareista, jos sellainen olisi ollut käytössä kaikissa onnettomuuksissa mukana olleissa henkilö- ja pakettiautoissa, ilmenee Tampereen yliopistossa valmistuneesta tutkimuksesta. Continue reading Kaista-avustin pelastaisi kuin turvavyö

Tutkimusraportti: Onnettomuustietorekisterin hyödyntäminen tieliikenteen automatisaation turvallisuuden tutkinnassa

Automaattiautojen tai tutummin robottiautojen odotetaan vähentävän onnettomuuksien määrää inhimillisten virheiden vähentyessä. Automaattiautojen laajaa yleistymistä saadaan kuitenkin vielä odottaa. Nyt autokannassa yleistyvät edistyneet kuljettajaa tukevat järjestelmät, kuten automaattijarrutus ja mukautuva nopeudensäädin. Näitä kutsutaan myös alkuvaiheen automaattiautoiksi. Meneillään oleva kehitys on askel kohti autonomisten autojen mahdollistamista. Continue reading Tutkimusraportti: Onnettomuustietorekisterin hyödyntäminen tieliikenteen automatisaation turvallisuuden tutkinnassa

Tutkimusraportti: Turvavyö on yhä turvavaruste numero yksi

Autojen turvallisuus on kehittynyt paljon viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Kehitystä on tarkasteltu esimerkiksi OTIn keväällä julkaisemassa autojen kolariturvallisuustutkimuksessa. Autojen jämäköitymisestä huolimatta turvavyö on edelleen turvavaruste numero yksi. Auton muista varusteista ei ole juuri hyötyä, jos vyö ei ole kiinni ja kuljettaja tai matkustaja ei siten pysy paikallaan ajoneuvossa. Continue reading Tutkimusraportti: Turvavyö on yhä turvavaruste numero yksi

Diplomityö: Vakava loukkaantuminen – uusi tunnusluku tieliikenteen turvallisuuden mittaamiseen

Tieliikenteen vakavista loukkaantumisista aiheutuvat kansanterveydelliset vaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle ovat mittavat, joten ehkäisytyötä tulisi kuolemien lisäksi kohdentaa myös erityisesti vakaviin loukkaantumisiin. Niistä ei ole ollut aiemmin kuitenkaan riittävästi tietoa saatavilla liikenneturvallisuustyöhön, sillä virallisesta tieliikenneonnettomuustilastosta loukkaantumisten vakavuustietoa ei ole ollut saatavilla ja muiden tilastojen tieto on myös ollut vajavaista. Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio huomioi vakavien loukkaantumisten vähentämisen, mutta tilastotiedon puuttumisen vuoksi lyhyen tähtäimen vähentämistavoitetta ei ole voitu asettaa kuten kuolemille ja kaikille loukkaantumisille.

Continue reading Diplomityö: Vakava loukkaantuminen – uusi tunnusluku tieliikenteen turvallisuuden mittaamiseen

NTF 2014

Nordisk trafiksäkerhetsforum eli pohjoismainen liikenneturvallisuusfoorumi vuosimallia 2014 järjestettiin Reykjavikissa 4.–5.6. Paikan päällä oli 132 osallistujaa, joista kymmenen Suomesta ja yksi Vernestä. Tapahtuman esiteysmateriaalit eivät olleet tätä kirjoitettaessa vielä saatavilla, mutta löytynevät lähitulevaisuudessa foorumin verkkosivuilta.

reykjavik

Reykjavikin kävelykeskustaa.

Esittelin pyöräilyn turvallisuuden ja pyöräilymääriä lisäävien tekijöiden välisiä yhteyksiä Vernessä tehdyn tutkimuksen pohjalta. Esitys herätti suurta mielenkiintoa ja teemassa oli selvästi havaittavissa yhteispohjoismaisia intressejä.

Ruotsissa liikenneturvallisuustyön keskiöön on noussut pyöräilijöiden loukkaantumiset. Sairaalatilastojen hyödyntäminen on tuonut nämä näkyvämmin esille ja nostanut näiden painoarvoa. Vakavasti loukkaantuneiden pyöräilijöiden määrä on Ruotsissa nykyisin jopa hieman suurempi kuin vakavien loukkaantumisten määrä henkilöautossa. Ruotsissa pohditaan myös, pitäisikö jalankulkijoiden loukkaantumiset mm. kaatumisten ja kaatumisten osalta ottaa suuremmalla painoarvolla liikenneturvallisuustyön piiriin – näiden sisällyttäminen noin kaksinkertaistaa jalankulkijaloukkaantumisten määrän. Väylien hoidon ja kunnossapidon kysymykset nousevat keskiöön jalankulun ja pyöräilyn loukkaantumisten vähentämiseksi.

Ruotsin uudessa strategiassa Säkrare cykling lähtökohtana on pyöräilyn lisääntyminen. Pyöräilyn lisääntyminen toisaalta edellyttää, että pyöräily on turvallista. Pyöräilyn turvallisuus on ollut myös korostetusti esillä Islannissa, Norjassa kuin myös pyöräilymaa Tanskassa.

pyoraonnettomuudet

Tanskassa ajankohtainen teema on pyöräilijöiden onnettomuudet oikealle kääntyvien kuorma-autojen kanssa.

Norjan liikenneturvallisuustyössä erityisen kiinnostavaa ja ajankohtaista oli järjestyksessään neljännen valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman (2014–2017) valmistuminen. Suunnitelma voisi toimia hyvänä esimerkkinä myös Suomen uutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmisteltaessa. Norjassa mm. kunnat ja kansalliset liikennealan toimijat on otettu laajasti mukaan. Myös esimerkiksi jalkapalloliiton kanssa on suunniteltu, miten harrastuksiin liittyvän liikkumisen turvallisuutta parannetaan. Norjassa liikenneturvallisuustyötä hahmotetaan neljällä tasolla. Näistä ensimmäinen on Ruotsin ja Suomen tapaan nollavisio, toinen määrällinen tavoite (etappitavoite: vuonna 2024 on enintään 500 kuollutta ja vakavasti loukkaantumista tieliikenteessä). Kolmas taso on indikaattoreihin liittyvät tavoitteet, kuten turvavyön käyttöosuuden kasvu ja nopeusrajoitusten noudattaminen. Neljäntenä tasona on toimenpiteet, joita uusi strategia listaa yhteensä 122.

Islanti tarjosi kelillisesti ääripäitä: äkillisiä sadekuuroja, mutta myös aurinkoista hetkiä. Kokonaisuudessaan foorumi oli erinomaisen onnistunut ja antoi monipuolisen kuvan pohjoismaisesta  liikenneturvallisuustilanteesta ja -työstä. Suomi on viime vuosina jäänyt tässä positiivisessa maajoukkuekamppailussa muista jälkeen, mutta myös Suomella on annettavaa muille. Norjassa mm. Suomen alkolukkokehitystä on pidetty esikuvana. Yhteistyölle on tilausta niin Pohjoismaiden välillä kuin Suomen sisällä.

keflavik

Keflavikin lentoasema on Icelandairin tukikohta.

Ensi vuonna NTF järjestetään 3.–4.6. Silkeborgissa Tanskassa. Toivottavasti myös silloin ”Suomen liikenneturvallisuusmaajoukkue” on vahvalla edustuksella paikalla!


Miten parantaa nuorten mopoautoilun turvallisuutta?

Mopoautoilun turvallisuus on noussut voimakkaasti esille viime aikoina. Vaikka Suomessa mopoautoja on edelleen verrattain vähän (vuoden 2013 lopussa liikennekäytössä oli 7900 mopoautoa), niillä tapahtuu suhteessa paljon vahinkoja. Nuoret ovat yksi keskeinen mopoautoilijaryhmä, joiden kokemuksia on selvitetty nyt valmistuneessa tutkimuksessa.

Continue reading Miten parantaa nuorten mopoautoilun turvallisuutta?

Tutkimusraportti: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen

Suomessa valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu kävelyn ja pyöräilyn yhteisen kulkutapaosuuden nostaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tärkeä tutkittava asia on, miten pyöräilyn lisääntyminen vaikuttaa turvallisuuteen. Tämän kirjallisuusselvityksen tavoitteena on selventää pyöräilijöiden määrän kasvun vaikutusta ja yhteyttä liikenneturvallisuuteen. Työn on tilannut Liikenneturva, ja se on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen

Monet keinot, joilla parannetaan pyöräilyn turvallisuutta, lisäävät myös sen suosiota

Pyöräilyn turvallisuuteen ja sen suosion kasvuun vaikuttavat usein samat tekijät. Infrastruktuurin merkitys on ratkaiseva. Myös viestintä ja kampanjointi ovat keinoja parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta, kertoo Liikenneturvan tilaama selvitys. Kirjallisuusselvitys pyöräilyn määrän ja turvallisuuden välisestä yhteydestä on tehty Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Lisätietoja:

Liikenneturvan tiedote 17.9.2013

Tutkimusraportti: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2013 (pdf)

Kalle Vaismaa, p. 040 849 0224, etunimi.sukunimi@tut.fi


Liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää samoilla toimenpiteillä

Turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat ovat usein yhdistettävissä. Vernessä tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin laaja joukko toimenpiteitä, jolla voidaan vaikuttaa liikenteen turvallisuuden parantamiseen ja ympäristöhaittojen vähentämiseen. Tutkimuksen ovat tilanneet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto.

Niitä toimenpiteitä, joiden turvallisuus- ja ympäristövaikutuksilla on synergia, on kaikkein helpoin myös viedä eteenpäin. Etenkin energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen liittyvien toimenpiteiden avulla voidaan usein vähentää liikennöinnin kustannuksia. Onnettomuuksista aiheutuvien kustannusten ja ympäristöhaittojen vähentyminen tuottaa myös taloudellisesti mitattavaa hyötyä. Synergianäkökulmasta olisi perusteltua edistää esimerkiksi ennakoivan ajotavan koulutusta, ajoneuvokannan uusiutumista, joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja rautatieliikenteen luotettavuutta.

Merkittävimmät vastakkainasettelut liittyvät talviliikenteeseen eri liikennemuodoissa. Esimerkkejä tällaisista ovat rautatieliikenteessä vaihteiden lämmittäminen, tieliikenteessä liukkauden torjunta ja nastarenkaiden käytön rajoittaminen sekä lentoliikenteessä kiitoteiden talvikunnossapito ja lentokoneen jäänesto ja -poisto.

Lue tiedotteet Trafin sivuilta ja TTY:n sivuilta

Lataa tutkimus Trafin sivuilta


Tutkimusraportti: Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut

Liikenteen turvallisuuden parantaminen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ovat kaksi keskeistä tavoitetta, jotka liittyvät kestävän liikenteen kehittämiseen. Turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää osin samoilla toimenpiteillä. Voi olla myös tilanteita, joissa turvallisuuden parantamiseksi tehtävä toimenpide lisää kielteisiä ympäristövaikutuksia tai ympäristöhaittojen vähentämiseksi tehtävä toimenpide heikentää turvallisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata liikenteen turvallisuus- ja ympäristötavoitteisiin ja erityisesti -toimenpiteisiin liittyviä synergioita ja vastakkainasetteluja. Tutkimuksen ovat tilanneet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto, ja se on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut