Avainsana: liikennelaskenta

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Jalankulun ja pyöräilyn määriä ei nykyisin lasketa Suomessa järjestelmällisesti useassakaan kaupungissa tai kunnassa, joten tietoa kevyen liikenteen määristä on saatavilla vaihtelevasti. Liikennemäärien puuttuminen haittaa kevyen liikenteen liikenneympäristön kehittämistä.

Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen kehittäminen Suomeen. Laskentamenetelmä pyrittiin suunnittelemaan alueellisesti kattavan ja yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi ja aikasarjojen sekä vertailutiedon keräämiseksi. Työn tavoitteena on helpottaa pyörä- ja kävelyliikenteen laskentamenetelmän käyttöönottoa ja ohjeistaa toimivien laskentojen suorittamisessa. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Tutkimus on katsaus pyöräilyn ja kävelyn laskentojen toteuttamismenetelmiin. Pyöräily- ja jalankulkuliikenteen laskennat eivät ole samalla tasolla moottoriajoneuvoliikenteen laskentojen kanssa, vaan liikennemäärät ovat usein arvioita. Liikennemäärien puuttuessa myös jalankulun ja pyöräilyn väyläinvestointeja ja muita infrastruktuuriparannuksia on vaikea kohdentaa ja perustella. Continue reading Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudulla tehtiin keväällä 2010 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia, ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Lahden seudun liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluivat Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila. Continue reading Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Tutkimusraportti: Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009

Jyväskylän seudulla tehtiin syystalvella 2009 liikennetutkimus, jossa selvitettiin seudun asukkaiden matkustustottumuksia sekä liikenteen määrää ja ulkoisen ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja noin 4400 seudun asukkaan päivittäisistä matkoista. Lisäksi ajoneuvoliikenteen tutkimukseen osallistui noin 13 000 ajoneuvon kuljettajaa. Continue reading Tutkimusraportti: Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009

Tutkimusraportti: Oulun seudun liikennetutkimus 2009

Oulun seudulla tehtiin vuonna 2009 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastattelulla asukkaiden matkustustottumuksia ja määräpaikkatutkimuksilla ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Lisäksi liikennetutkimuksessa selvitettiin ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää liikennelaskennoilla. Liikennetutkimuksen haastattelututkimuksiin osallistui yhteensä noin 19 000 Oulun seudun asukasta. Continue reading Tutkimusraportti: Oulun seudun liikennetutkimus 2009