Avainsana: liikennekasvatus

Tutkimusraportti: Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä

Nuorten liikenneturvallisuustyö tarvitsee mahdollisimman monipuolisen verkoston. Tärkeää on saada tulevaisuudessa mukaan myös uusia tahoja, joiden toiminnassa liikenneturvallisuustyö ei vielä ole systemaattista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää uusien toimijoiden mahdollisuutta tulla verkostoon mukaan sekä aktivoida heitä yhteistyöhön ja toteuttamaan toimintamalleja lähitulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin nuorten omia näkemyksiä ja toiveita liikenneturvallisuustyöstä. Continue reading Tutkimusraportti: Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä

Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa lasten ja nuorten liikenneturvallisuustyön nykyisiä tarpeita ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tahoja valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa liikenneturvallisuustyön toimijaverkostoa ja heidän näkemyksiään ennakoivasta liikenneturvallisuustyöstä sekä verkoston yhteistyön mahdollisuuksista. Continue reading Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö