Avainsana: liikennejärjestelmä

Oppikirja: Liikennetekniikan perusteet

Liikenne on nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden kulmakiviä. Hyvä liikennejärjestelmä ei synny sattumalta, vaan korkeatasoisen suunnittelutaidon tuloksena. Tämä kirja antaa ensimmäisen käsityksen siitä, millaisia asioita täytyy hallita hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Julkaisu on täydennetty painos aiemmin ilmestyneeseen opetusmonisteeseen. Liikennetekniikan perusteet julkaistiin vuonna 2002, ja sitä täydennettiin vuonna 2006. Continue reading Oppikirja: Liikennetekniikan perusteet

Seminaariesitys: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen

Suomessa ollaan hyvässä myötätuulessa pyöräilyn edistämisessä. Viime vuosina pyöräilyn lisäämisen eteen on tehty enemmän kuin koskaan aiemmin. Tässä esityksessä nostetaan esiin Euroopassa puhaltavia tuulia, joita seuraamalla Suomessa varmistetaan hyvä myötätuuli pyöräilyn edistämisessä. Tulokset perustuvat PYKÄLÄ-projektissa tehtyihin löytöihin. Ensimmäiseksi Suomessa tulee kiinnittää huomiota liikennejärjestelmän kokonaissuunnitteluun, maankäytön tiivistämiseen, matkaketjujen parantamiseen, pyöräilyverkon ja kunnossapidon laatuun sekä pyöräilyn seurantaan. Kantavana ajatuksena tulee olla pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumismuotojen kilpailukyvyn selkeä parantaminen autoliikenteeseen nähden. Tavoitteena pitäisi olla, että monet jättävät auton kotiin ja kulkevat pyörällä sen sijaan. Continue reading Seminaariesitys: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen

Seminaariesitys: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne teki alkuvuonna 2012 Liikenneviraston toimeksiannosta tutkimuksen Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035, joka julkaistaan syksyllä 2012. Työn tavoitteena oli luoda perusteltu näkemys siitä, mihin suuntaan Suomen henkilö- ja tavaraliikenne on kehittymässä pitkällä aikavälillä. Aineistona käytettiin olemassa olevien arvioita sekä hankkeen aikana kerättyjä asiantuntijanäkemyksiä. Tämä esitelmäaineisto tiivistää tutkimuksen eräitä keskeisiä havaintoja. Continue reading Seminaariesitys: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035