Avainsana: laskentamalli

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Jalankulun ja pyöräilyn määriä ei nykyisin lasketa Suomessa järjestelmällisesti useassakaan kaupungissa tai kunnassa, joten tietoa kevyen liikenteen määristä on saatavilla vaihtelevasti. Liikennemäärien puuttuminen haittaa kevyen liikenteen liikenneympäristön kehittämistä.

Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen kehittäminen Suomeen. Laskentamenetelmä pyrittiin suunnittelemaan alueellisesti kattavan ja yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi ja aikasarjojen sekä vertailutiedon keräämiseksi. Työn tavoitteena on helpottaa pyörä- ja kävelyliikenteen laskentamenetelmän käyttöönottoa ja ohjeistaa toimivien laskentojen suorittamisessa. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Tutkimus on katsaus pyöräilyn ja kävelyn laskentojen toteuttamismenetelmiin. Pyöräily- ja jalankulkuliikenteen laskennat eivät ole samalla tasolla moottoriajoneuvoliikenteen laskentojen kanssa, vaan liikennemäärät ovat usein arvioita. Liikennemäärien puuttuessa myös jalankulun ja pyöräilyn väyläinvestointeja ja muita infrastruktuuriparannuksia on vaikea kohdentaa ja perustella. Continue reading Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen