Avainsana: jalankulku

Tutkimusraportti: Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä

Tampereen seudulla käynnistyi vuonna 2004 liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, jossa on tavoitteena tuottaa seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2025. Seutuyhteistyön merkityksen on kaupunkiseutujen kehityksessä ja niiden välisessä kilpailussa arvioitu tulevaisuudessa kasvavan. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä seutuyhteistyö on keskeisen tärkeää. Kaupunkiseuduilla kuntien tavoitteet maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittymiselle voivat olla erilaisia ja osin vastakkaisiakin. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä

Tutkimusraportti: Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eurooppalaista joukkoliikennettä, sille asetettuja tavoitteita ja kuvataan erityisesti onnistuneita esimerkkejä. Vahva tahtotila pyrkiä korkeaan joukkoliikenteen osuuteen ratkaisee paljon. Ilman sitä toimenpiteet hajoavat sirpaleiseksi kokoelmaksi, jossa kyllä kuluu resursseja, mutta lopputulos on sattumanvarainen. Continue reading Tutkimusraportti: Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa

Tutkimusraportti: Liikennesektorin ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella

Koko kunnan henkilö- ja tavaraliikenteen hiilidioksidikaasujen vähentämistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty kirjallisuustutkimuksen tuloksia. Osaa toimenpiteistä on arvioitu Tampereen seudun liikennemallin (TALLI 2000) avulla. Toimenpiteiden vaikutusta hiilidioksidipäästöjen määrään on sovellettu samaa laskentamenetelmää kuin CLIMTECH-ohjelmassa toteutetussa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävässä hankkeessa. Keinovalikoiman laadinnassa on hyödynnetty viime vuosina muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön hiilidioksidityöryhmissä laadittuja arvioita eri toimenpiteiden vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Keinojen toteutettavuuden arvioimiseksi hankkeessa on lisäksi toteutettu kaupunginvaltuutetuille ja lautakuntien jäsenille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin päättäjien näkemyksiä liikenteen ja maankäytön kehittämisestä Tampereella. Continue reading Tutkimusraportti: Liikennesektorin ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella

Tutkimusraportti: Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liikenteen tutkimus- ja edistämisohjelma Jaloin käynnistyi vuonna 2001 ja päättyi keväällä 2004. Kolmivuotisen Jaloin-ohjelman tavoitteena on ollut edistää kävelyä ja pyöräilyä Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön liikennepoliittisten linjausten mukaisesti. Continue reading Tutkimusraportti: Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa